Chủ nhật, 14/07/2024, 17:06[GMT+7]

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Thứ 2, 22/11/2021 | 18:51:57
959 lượt xem
Sáng 21/11, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự Hội thảo Giáo dục Việt Nam năm 2021, với chủ đề: "Văn hóa học đường trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo", do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, phối hợp Bộ Giáo dục và Ðào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu chỉ đạo Hội thảo. (Ảnh: quochoi.vn).

Phát biểu ý kiến tại hội thảo, đồng chí Trần Thanh Mẫn nêu rõ, Nghị quyết 29-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã xác định mục tiêu: Phát triển toàn diện con người Việt Nam, khơi dậy lòng tự hào, yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, sống và làm việc hiệu quả. Do đó, văn hóa học đường chính là nền tảng để rèn luyện, hoàn thiện những phẩm chất tốt cho thế hệ trẻ. Nghị quyết Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng xác định vai trò quan trọng của văn hóa, "lấy giá trị văn hóa, con người Việt Nam làm nền tảng, sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững"; phục vụ đắc lực cho công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. Tinh thần của Nghị quyết càng khẳng định thêm vai trò của nhà trường, văn hóa học đường trong việc bồi dưỡng, xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam vừa có những năng lực, phẩm chất mới, vừa giữ được giá trị văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc…

Theo: nhandan.vn 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày