Thứ 5, 08/12/2022, 11:04[GMT+7]

Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Thứ 3, 11/10/2022 | 08:09:40
423 lượt xem
Ngày 10/10, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị tiếp xúc lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những đề xuất, kiến nghị của các vị giáo phẩm, chức sắc lãnh đạo Giáo hội với Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Quang cảnh Hội nghị.

Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trưởng lão, Hòa thượng Thích Trí Quảng, quyền Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Trưởng lão, Hòa thượng Thích Thanh Dũng, Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Báo cáo công tác phật sự nhiệm kỳ VIII và phương hướng hoạt động phật sự nhiệm kỳ IX của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho biết: Mặc dù trong điều kiện hoàn cảnh khó khăn chung của toàn xã hội trước dịch Covid-19, song với tinh thần đoàn kết hòa hợp, với tinh thần: Trí tuệ - Kỷ cương - Hội nhập - Phát triển, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đạt được những thành tựu Phật sự rất đáng khích lệ góp phần vào thành công đẩy lùi dịch Covid-19 của Việt Nam.

Công tác Phật sự trọng tâm là tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng kế hoạch Thông tư 205/ TT-HĐTS của Hội đồng Trị sự. Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027 đã diễn ra thành công ở 61 tỉnh, thành phố và sẽ hoàn thành Đại hội cấp tỉnh trong tháng 10/2022.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ về nhiều mặt của cấp ủy Đảng, Chính quyền các cấp; sự quan tâm giúp đỡ kịp thời, phối hợp chặt chẽ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương.

Tăng ni, Phật tử luôn luôn thực hiện đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Luật tín ngưỡng, tôn giáo; luôn luôn phát huy sức mạnh đại đoàn kết vì sự nghiệp chung đồng hành và phát triển cùng đất nước.

Tại Hội nghị, các vị giáo phẩm, chức sắc lãnh đạo Giáo hội đề nghị các cơ quan chức năng của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quan tâm giúp đỡ Giáo hội tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027; đề nghị Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các bộ, ban, ngành Trung ương sớm thể chế hóa, tiến hành sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan y tế, giáo dục, văn hóa, an sinh xã hội như Luật khám bệnh, chữa bệnh; Luật Giáo dục, Luật Dạy nghề… nhằm cụ thể hóa và áp dụng triển khai được trong thực tiễn các chủ trương của Đảng về “phát huy giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực các tôn giáo trong xây dựng và phát triển đất nước bền vững” được khẳng định trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam…

Tiếp thu ý kiến của đại biểu tham dự Hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu nhấn mạnh, đây là những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các vị chức sắc, giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam; đồng thời đánh giá cao những giải đáp, những trao đổi thẳng thắn, trách nhiệm của đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương tại Hội nghị.

Cùng với việc góp phần kiểm soát dịch bệnh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tuyên truyền vận động tăng ni, Phật tử thi đua lao động sản xuất, phục hồi phát triển kinh tế, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, các hoạt động nhân đạo từ thiện… qua đó đóng góp vào thành tựu chung của đất nước. 


Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc đề nghị đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương có liên quan, tiếp tục quan tâm, nghiên cứu để hiện thực hóa những ý kiến, đề xuất, kiến nghị có ý nghĩa thiết thực, ích nước, lợi dân của các vị chức sắc, giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Hội nghị hôm nay.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến chúc mừng những việc làm tốt đẹp, những kết quả đáng ghi nhận trong công tác Phật sự nhiệm kỳ VIII (2017-2022); chúc mừng thành công Đại hội đại biểu Phật giáo các tỉnh, thành phố tiến tới Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra vào tháng 11/2022.

Đồng thời, đồng chí trân trọng cảm ơn những nghĩa cử cao đẹp của các chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni, Phật tử cả nước đã đóng góp xứng đáng công sức của mình cùng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đồng lòng, chung sức vượt qua đại dịch Covid-19.

Cùng với việc góp phần kiểm soát dịch bệnh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tuyên truyền vận động tăng ni, Phật tử thi đua lao động sản xuất, phục hồi phát triển kinh tế, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, các hoạt động nhân đạo từ thiện… qua đó đóng góp vào thành tựu chung của đất nước.

Về những kiến nghị, đề xuất tại Hội nghị, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến khẳng định, với trách nhiệm, sứ mệnh của mình, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan chức năng có thẩm quyền để hiện thực hóa những ý kiến, đề xuất, kiến nghị có ý nghĩa thiết thực, ích nước lợi dân của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Trong thời gian tới, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống "Hộ quốc an dân" và phương châm "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội" của Phật giáo Việt Nam trong thời kỳ mới, đóng góp tích cực và xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; đổi mới và hội nhập…

Theo: nhandan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày