Chủ nhật, 14/07/2024, 09:31[GMT+7]

Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc

Thứ 6, 24/03/2023 | 15:37:08
1,239 lượt xem
Trí thức vừa là một bộ phận của nguồn nhân lực, vừa là nguồn lực khoa học, kỹ thuật, trực tiếp tham gia vào việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân tài cho đất nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh như vậy tại Lễ kỷ niệm 60 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm Ngày thành lập Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (26/3/1983-26/3/2023).

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA).

Lễ kỷ niệm được Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức ngày 24/3, tại Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước; Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; các thế hệ lãnh đạo và đông đảo cán bộ, viên chức Liên hiệp, đại biểu trí thức trong và ngoài nước,…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Lễ kỷ niệm 60 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm Ngày thành lập Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. (Ảnh: ĐĂNG KHOA).

Phát biểu tại buổi Lễ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trải qua quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc, trí thức Việt Nam luôn luôn nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, và giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Cũng chính vì vậy mà cha ông ta đã luôn luôn quý trọng hiền tài và đội ngũ trí thức. Đảng ta cũng luôn xác định, xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc, sức mạnh của đất nước; nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Đầu tư cho xây dựng đội ngũ trí thức là đầu tư cho phát triển bền vững. Trong thời đại Hồ Chí Minh, đội ngũ trí thức của nước nhà đã không ngừng phấn đấu hy sinh, hăng hái tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần đưa sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự Lễ kỷ niệm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA).

Tổng Bí thư nêu rõ, nhờ tích cực tham gia xây dựng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã đạt được những kết quả to lớn, ngày càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ nước nhà, được Đảng và Nhà nước đánh giá cao; thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa các hội thành viên với các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để vận động, tập hợp trí thức khoa học và công nghệ trong và ngoài nước vì sự nghiệp của Đảng, của nhân dân và đất nước.

Đảng và Nhà nước ta hoan nghênh, biểu dương và đánh giá cao các hoạt động và kết quả đóng góp của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam; ghi nhận những cố gắng, nỗ lực và thành tích lớn lao, những cống hiến to lớn của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật nước nhà.

Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. (Ảnh: ĐĂNG KHOA).

Theo Tổng Bí thư, mặc dù việc xây dựng và phát triển Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam không chỉ là trách nhiệm và bổn phận của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ mà còn là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và các đoàn thể trong cả hệ thống chính trị, nhưng Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam vẫn phải là chủ công. Các đồng chí cần chủ động tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, làm tốt hơn nữa công tác vận động trí thức trong tình hình mới, thể hiện rõ vai trò chủ công của mình trong việc vận động, tập hợp, đoàn kết và phát huy tối đa tiềm năng, sức sáng tạo của đội ngũ trí thức.

Tổng Bí thư gợi mở một số vấn đề để Liên hiệp nghiên cứu, tổ chức thực hiện. Đó là Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam cần tiếp tục chủ động và làm tốt nhiệm vụ tham mưu; tư vấn, phản biện trong quá trình xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật với các tiêu chí cụ thể, thu hút, trọng dụng, sử dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức.

Liên hiệp cần có kế hoạch bố trí, sử dụng đội ngũ trí thức một cách hợp lý; thu hút trí thức trẻ được đào tạo chính quy thực sự có trình độ, năng lực, có phẩm chất đạo đức tham gia hoạt động trong các viện nghiên cứu, nhà trường và doanh nghiệp; tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách thu hút, tập hợp trí thức là người Việt Nam ở nước ngoài tích cực tham gia hiến kế, hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ mới; quan tâm công tác khuyến khích, tôn vinh những trí thức có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Tổng Bí thư đề nghị, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam từ Trung ương tới địa phương cần tăng cường củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động; tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ trí thức hoạt động và đóng góp cho sự phát triển nước nhà. Đảng đoàn và các cấp uỷ Đảng tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho trí thức truyền bá kiến thức, hướng dẫn quần chúng nhân dân tiến quân vào khoa học và công nghệ để giải quyết những vấn đề bức thiết trong cuộc sống, sản xuất, kinh doanh và bảo vệ môi trường.

Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và các tổ chức hội thành viên phải chủ động, năng động, sáng tạo; có nhiều nội dung, hình thức hoạt động phong phú gắn với chiến lược, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế-xã hội của ngành, khu vực và cả nước, thu hút ngày càng đông các hội viên tham gia.

Tổng Bí thư yêu cầu Liên hiệp làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị, giáo dục tư tưởng đối với đội ngũ trí thức để anh chị em nhận thức sâu sắc hơn nữa vinh dự và trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc, với nhân dân; nỗ lực đoàn kết phấn đấu, lao động sáng tạo, hoàn thành thật tốt trọng trách của mình; tăng cường công tác bồi dưỡng chính trị, cũng như đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ trí thức; động viên anh chị em có nhiều đóng góp tâm sức, trí tuệ vào công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ vững chắc sự bình yên của nước nhà,...

GS, TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA).

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Phan Xuân Dũng, Chủ tịch, Bí thư Đảng đoàn Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam ôn lại quá trình hình thành, phát triển và đóng góp của Liên hiệp trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ ngày đầu thành lập chỉ có 15 hội thành viên với số lượng rất ít ỏi, đến nay, dưới sự chỉ đạo sáng suốt của Đảng đã tập hợp được hơn 2,2 triệu trí thức trong số 3,7 triệu hội viên, chiếm 32,5% đội ngũ trí thức cả nước, đã tập hợp được 156 hội thành viên gồm 63 Liên hiệp Hội địa phương và 93 Hội ngành toàn quốc, thành lập gần 600 tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Vifotec, Nhà xuất bản tri thức và Báo Tri thức và Cuộc sống.

Trong những năm gần đây, mỗi năm Liên hiệp Hội Việt Nam triển khai khoảng 500 - 600 nhiệm vụ; trong 5 năm qua đã tư vấn, phản biện được khoảng 3.000 nhiệm vụ. Các nhiệm vụ tập trung vào góp ý các dự thảo Báo cáo chính trị trình Đảng các cấp, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, bảo vệ môi trường, y tế; các dự thảo luật quan trọng, các dự án đầu tư trọng điểm; các vấn đề nóng cần sự vào cuộc của trí thức khoa học công nghệ. Liên hiệp hội từ Trung ương tới tỉnh, thành trở thành cầu nối tin tưởng giữa trí thức với Đảng,...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự Lễ kỷ niệm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA).

Tại Lễ kỷ niệm nhiều nhà nghiên cứu khoa học đã phát biểu, ôn lại những kỷ niệm trong quá trình công tác, bày tỏ sự tin tưởng vào công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo; nguyện thực hiện tốt lời Bác Hồ căn dặn, đóng góp trí tuệ, công sức nhiều hơn nữa cho đất nước.

Ghi nhận công lao đóng góp của Liên hiệp, tại buổi Lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang; đồng chí Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp, trao Huân Chương Lao động Hạng nhất, Hạng nhì của Chủ tịch nước; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng một số tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác,…

Theo: nhandan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày