Thứ 2, 20/05/2024, 20:28[GMT+7]

Nhớ mùa thu tháng tám

Thứ 5, 19/08/2021 | 19:53:49
8,950 lượt xem
Cách đây 76 năm vào những ngày thu tháng tám lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Thái Bình cùng với nhân dân cả nước đã đứng lên khởi nghĩa, làm nên thắng lợi vĩ đại của cuộc Cách mạng Tháng Tám, giành chính quyền về tay nhân dân.

Video: 8_19_NHO_MUA_THU_THANG_TAM.mp4

 Nguyễn Hình – Thu Hiền - Tất Đạt