Thứ 3, 21/03/2023, 20:46[GMT+7]

Sở Khoa học và Công nghệ: Khảo sát điều kiện thực hiện đề tài khoa học cấp tỉnh

Thứ 4, 29/09/2021 | 16:14:46
2,014 lượt xem
Sáng ngày 29/9, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức khảo sát điều kiện thực hiện đề tài khoa học “Ứng dụng công nghệ số và công nghệ Laser trong chế tạo các loại máy phục vụ sản xuất nông nghiệp” tại Doanh nghiệp tư nhân điện cơ Thiên Thuận, xã Thụy Thanh (Thái Thụy) - đơn vị được giao trực tiếp chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ từ năm 2022 để triển khai các bước tiếp theo.

Sở Khoa học và Công nghệ khảo sát điều kiện thực hiện đề tài khoa học tại Doanh nghiệp tư nhân điện cơ Thiên Thuận, xã Thụy Thanh (Thái Thụy).

Những năm qua, Doanh nghiệp tư nhân điện cơ Thiên Thuận đã đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất các loại máy nông nghiệp như: máy tưới, máy băm thức ăn chăn nuôi, máy tẽ ngô... Để phù hợp với yêu cầu phát triển ngày càng cao của ngành Nông nghiệp trong cả nước, Doanh nghiệp tư nhân điện cơ Thiên Thuận đã tiến hành chuyển dịch phương thức sản xuất từ thủ công sang tự động hóa. Vì vậy, việc triển khai đề tài khoa học “Ứng dụng công nghệ số và công nghệ Laser trong chế tạo các loại máy phục vụ sản xuất nông nghiệp” là nhiệm vụ cấp bách và hết sức cần thiết đối với doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi phương thức sản xuất.

Hoạt động sản xuất tại Doanh nghiệp tư nhân điện cơ Thiên Thuận, xã Thụy Thanh (Thái Thụy).

Qua buổi khảo sát, Doanh nghiệp tư nhân điện cơ Thiên Thuận đáp ứng đủ điều kiện để thực hiện đề tài khoa học này. Thời gian thực hiện đề tài dự kiến từ tháng 1 đến hết tháng 12/2022. 

Để nâng cao tính ứng dụng của các đề tài khoa học công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ có chủ trương đi kiểm tra tính khả thi của các đề tài trước khi trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, nhằm đạt trên 90% các đề tài được áp dụng vào thực tế, nhất là các đề tài ứng dụng trong sản xuất và chăm sóc sức khỏe nhân dân. 

Thu Hoài