Thứ 7, 25/03/2023, 17:47[GMT+7]

Sở Khoa học và Công nghệ: Tổng kết công tác khoa học và công nghệ năm 2021

Sáng ngày 24/1, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị tổng kết công tác khoa học và công nghệ (KH-CN) năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí...

24.01.2022 | 16:18 PM

Sở Khoa học và Công nghệ: Kiểm tra tình hình thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh tại huyện Quỳnh Phụ

Chiều ngày 6/11, Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra mô hình sử dụng phân hữu cơ vi sinh cho cây ớt tại xã An Ấp (Quỳnh Phụ) thuộc đề tài khoa học và công...

07.11.2021 | 15:41 PM

Sở Khoa học và Công nghệ: Khảo sát điều kiện thực hiện đề tài khoa học cấp tỉnh

Sáng ngày 29/9, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức khảo sát điều kiện thực hiện đề tài khoa học “Ứng dụng công nghệ số và công nghệ Laser trong chế tạo các...

29.09.2021 | 16:55 PM

Sở Khoa học và Công nghệ: Kiểm tra tình hình thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh tại huyện Quỳnh Phụ

Chiều ngày 11/9, Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra tình hình thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật sinh sản tiên...

12.09.2021 | 16:50 PM

UBND tỉnh nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng

Sáng ngày 12/8, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp UBND tỉnh nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan...

12.08.2021 | 15:58 PM

69 nhiệm vụ khoa học, công nghệ các cấp được triển khai năm 2019

Chiều ngày 8/1, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tổng kết công tác khoa học và công nghệ (KH và CN) năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

09.01.2020 | 08:12 AM