Chủ nhật, 14/07/2024, 17:20[GMT+7]

Kỷ niệm ngày truyền thống ngành Thanh tra việt nam 23/11 Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra

Thứ 3, 23/11/2021 | 09:17:00
882 lượt xem
Cách đây 76 năm, vào ngày 23 tháng 11 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 64/SL thành lập Ban Thanh tra Đặc biệt, là tổ chức tiền thân của ngành Thanh tra. Từ đó, ngày 23 tháng 11 đã trở thành ngày truyền thống của ngành Thanh tra Việt Nam. 76 năm xây dựng và phát triển, ngành Thanh tra Việt Nam đã đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Lãnh đạo, cán bộ Thanh tra tỉnh trao đổi nghiệp vụ.

Thời gian qua, toàn ngành Thanh tra Thái Bình đã thể hiện vai trò nòng cốt trong đấu tranh phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm, tiêu cực, tham nhũng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, hoàn thiện chính sách, pháp luật, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Trần Trung Dũng, Chánh Thanh tra tỉnh cho biết: Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Thanh tra tỉnh luôn bám sát chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và thực tiễn địa phương, triển khai thanh tra theo đúng quy định của pháp luật, có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm. Từ đầu năm 2021 đến nay, toàn ngành đã thực hiện 52 cuộc thanh tra hành chính, 286 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 1.284 đơn vị. Trong đó, Thanh tra tỉnh tiến hành 4 cuộc thanh tra theo kế hoạch thanh tra năm 2021, 1 cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của UBND tỉnh; thanh tra các sở, ngành thực hiện 286 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 1.140 đơn vị, cá nhân; thanh tra các huyện, thành phố triển khai 28 cuộc thanh tra theo kế hoạch thanh tra năm 2021. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện, kiến nghị xử lý sai phạm kinh tế gần 34,5 tỷ đồng, trong đó kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước hơn 14,6 tỷ đồng...; quyết định xử phạt vi phạm hành chính và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính hơn 2,4 tỷ đồng.

Cùng với tập trung kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra, ban hành các văn bản đôn đốc, thu hồi các sai phạm về kinh tế, Thanh tra tỉnh đã chỉ đạo cơ quan thanh tra cấp huyện và thanh tra các sở, ngành thực hiện nghiêm túc việc rà soát và đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra, tiếp tục thực hiện việc rà soát các cuộc thanh tra hàng năm theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Cơ bản các kết luận thanh tra đã được tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, nhất là việc khắc phục các khuyết điểm, sai phạm có liên quan đến kinh tế, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực thanh tra.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được ngành Thanh tra và các ngành, địa phương quan tâm, thực hiện tốt. Đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được giải quyết kịp thời, đúng pháp luật. Việc tiếp nhận đơn thư, trả kết quả và thực hiện các thủ tục hành chính được vận dụng tối đa hệ thống dịch vụ bưu chính công ích, cổng dịch vụ công tỉnh Thái Bình nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho người dân, tổ chức, đặc biệt là hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp, giảm nguy cơ lây nhiễm Covid-19.

Từ đầu năm đến nay, cơ quan hành chính các cấp của tỉnh đã tiếp 8.165 lượt công dân với 2.912 vụ việc. Trong kỳ báo cáo, thủ trưởng các đơn vị hành chính các cấp đã tiếp 4.112 lượt người với 1.024 vụ việc; đã tiếp nhận 5.029 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, trong đó có 3.951 đơn đủ điều kiện xử lý. Kết quả giải quyết đơn đủ điều kiện thụ lý và thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính trên địa bàn là 211 đơn. Số đơn đã giải quyết là 197 đơn, còn 14 đơn đang trong thời hạn giải quyết.

Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Cùng với đó, công tác phòng, chống tham nhũng cũng là một trong những nhiệm vụ được đặc biệt quan tâm. Thanh tra tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng thông qua nhiều hình thức gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và công tác tự phê bình, phê bình; qua đó tạo chuyển biến tích cực về nhận thức của đảng viên, cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị và của nhân dân; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót trong công tác phòng, chống tham nhũng tại các đơn vị.

Đồng chí Trần Trung Dũng, Chánh Thanh tra tỉnh cho biết thêm: Phát huy những thành tích đã đạt được, thời gian tới, toàn ngành tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu quản lý nhà nước về công tác thanh tra kinh tế - xã hội; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Triển khai thực hiện hoàn thành kế hoạch thanh tra được UBND tỉnh phê duyệt và các nhiệm vụ đột xuất khi được giao; tập trung giải quyết có chất lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo cũng như đôn đốc đối tượng thanh tra thực hiện nghiêm kết luận thanh tra. Đổi mới công tác thanh tra hành chính, chủ động và linh hoạt trong triển khai các cuộc thanh tra theo chương trình, kế hoạch. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, liêm chính, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh triển khai công tác chuyên môn với phòng nghiệp vụ.

Tất Đạt