Thứ 7, 23/09/2023, 20:59[GMT+7]

Nhiều giải pháp phát triển BHYT hộ gia đình

Thứ 3, 28/12/2021 | 17:36:31
2,323 lượt xem
BHYT hộ gia đình là loại hình bảo hiểm mang ý nghĩa chia sẻ cộng đồng, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu công bằng xã hội cũng như bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Thời gian qua, ngành BHXH đã tích cực triển khai nhiều giải pháp phát triển loại hình bảo hiểm này nhằm tiến tới mục tiêu BHYT toàn dân.

Video: Nhieu_giai_phap_phat_trien_BHYT_ho_gia_dinh.mp4

Thu Trang - Kiên Trung