Thứ 7, 04/02/2023, 13:43[GMT+7]

Khối thi đua các sở, ngành khoa học – văn hóa – xã hội: Ký kết giao ước thi đua năm 2023

Thứ 2, 12/12/2022 | 17:58:17
1,991 lượt xem
Chiều ngày 12/12, Khối thi đua các sở, ngành khoa học - văn hóa - xã hội tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, trao giải cuộc thi tìm hiểu về chuyển đổi số năm 2022 của khối và ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Các đơn vị trong khối ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Khối thi đua các sở, ngành khoa học - văn hóa - xã hội gồm 7 đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Sở Y tế, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch. Năm 2022, phong trào thi đua được các sở, ngành thành viên quan tâm, chỉ đạo và chủ động phát động với mục tiêu phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong các phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu” giai đoạn 2021-2025, các sở, ngành đã tích cực tuyên truyền góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các tiêu chí để 7 huyện được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới và thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” các đơn vị trong khối phối hợp xây dựng quỹ “Tiếp sức đến trường” xây dựng 8 căn nhà tổng giá trị 800 triệu đồng, hỗ trợ 25 học sinh có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo, cận nghèo... Các phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị do các đơn vị trong khối phát động cũng đạt kết quả tích cực, nhất là trong hoạt động nghiên cứu  khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số.

Năm 2023, Khối thi đua các sở, ngành khoa học - văn hóa - xã hội tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua gắn với thực hiện các nhiệm vụ được giao; kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của đơn vị; xây dựng tổ chức, đoàn thể vững mạnh...

Khen thưởng các tập thể trong khối đạt giải tại cuộc thi tìm hiểu về chuyển đổi số. 

Khen thưởng các cá nhân trong khối đạt giải tại cuộc thi tìm hiểu về chuyển đổi số. 

Tại hội nghị, Khối thi đua tổ chức bình xét thi đua năm 2022 và ký giao ước thi đua năm 2023; tổ chức trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt giải tại cuộc thi tìm hiểu về chuyển đổi số cho các thành viên trong khối.

Nguyễn Cường