Thứ 5, 09/02/2023, 19:35[GMT+7]

Xây dựng gia đình “5 có, 3 sạch”

Thứ 5, 29/12/2022 | 08:48:21
2,305 lượt xem
Phát huy những kết quả đạt được của cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, tại Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam đã có sự bổ sung, điều chỉnh một số tiêu chí, mô hình mới trong thực hiện cuộc vận động cho phù hợp, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay đó là: xây dựng mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch”. Mô hình này đang được các cấp hội trong tỉnh triển khai, đông đảo hội viên, phụ nữ đồng tình hưởng ứng.

Trao hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ nghèo xã Tân Hòa (Hưng Hà).

Chị Nguyễn Thị Minh Hiền, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch” với các tiêu chí 5 có: Có ngôi nhà an toàn, có sinh kế bền vững, có sức khỏe, có kiến thức, có nếp sống văn hóa và 3 sạch: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Ngoài bảo đảm các tiêu chí trên, mô hình còn tập trung hỗ trợ kiến thức, tạo việc làm, vận động hội viên phụ nữ thành lập tổ hợp tác, tiêu thụ các sản phẩm sẵn có tại địa phương, đặc biệt là sản phẩm do phụ nữ sản xuất, làm chủ. Đồng thời, vận động hội viên, phụ nữ thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, tham gia bảo vệ môi trường, hình thành thói quen phân loại rác thải tại gia đình nhằm tạo sức mạnh đồng thuận cao trong cộng đồng, góp phần xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Để thực hiện tốt mô hình này, Hội LHPN tỉnh đã xây dựng, đang thực hiện đề án “Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch góp phần tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030”. Một trong những hoạt động nổi bật thời gian qua của đề án là ra mắt 8 mô hình điểm tại 8 xã ở các huyện, thành phố, truyền thông kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình “5 có, 3 sạch” cho 800 thành viên tham gia mô hình; xây dựng 17 mô hình “Phụ nữ thực hiện thu gom, phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình”. Đồng thời hỗ trợ sinh kế cho 10 phụ nữ nghèo (tổng số tiền là 50 triệu đồng). Còn tại cơ sở, các chi hội phụ nữ rà soát những gia đình chưa đạt tiêu chí và đăng ký với hội LHPN xã việc thực hiện giúp hộ gia đình đạt 5 không, 3 sạch/5 có, 3 sạch; tổ chức các hoạt động giúp đỡ cụ thể đối với từng gia đình thông qua các hoạt động: tổ chức các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, tín chấp cho vay vốn, tham gia các lớp chuyên đề, tuyên truyền nâng cao kiến thức về dân số, kế hoạch hóa gia đình, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc...

Bà Nguyễn Thị Hằng, thôn Miếu, xã Thụy Chính (Thái Thụy) cho biết: Chúng tôi tự hào khi thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, chị em phụ nữ đã góp phần xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao tại địa phương. Bởi vậy, được chọn làm điểm mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch”, chúng tôi hưởng ứng ngay, vì đây là việc nâng cao hơn các tiêu chí của “5 không, 3 sạch”. Chúng tôi vẫn tiếp tục thực hiện việc phân loại, xử lý rác thải ngay tại hộ gia đình, tham gia các buổi truyền thông, sinh hoạt trao đổi kinh nghiệm, kiến thức bình đẳng giới, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Là 1 trong 10 phụ nữ nghèo được hỗ trợ sinh kế theo đề án của Hội LHPN tỉnh, chị Phạm Thị Thủy, thôn Phú Điền, xã Đông Động (Đông Hưng) cho biết: Gia đình tôi thuộc hộ nghèo, chồng tôi khuyết tật, con trai bị bại não. Tiền thuốc cho hai bố con tốn kém, chi tiêu phải tằn tiện. Tôi cũng muốn chăn nuôi nhưng không có vốn. Được Hội LHPN tỉnh hỗ trợ, tôi mua lợn, gà để nuôi, có đồng ra, đồng vào trang trải cuộc sống.

Hiện tại, các cơ sở hội thực hiện mô hình đang tập trung tuyên truyền, hướng dẫn nội dung “5 có, 3 sạch” gắn với nội dung vun đắp giá trị gia đình Việt Nam để các tiêu chí có hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, góp phần cùng các cấp, ngành, địa phương sớm hoàn thiện được mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đã đề ra.

Phụ nữ xã Tân Hòa (Vũ Thư) chăm sóc đường hoa.


Phương Chi