Chủ nhật, 03/03/2024, 09:46[GMT+7]

Khối thi đua các hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng

Thứ 4, 13/12/2023 | 17:08:30
2,687 lượt xem
Chiều ngày 13/12, khối thi đua các hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Đại diện trưởng khối thi đua năm 2023 phát biểu tại hội nghị.

Trong năm qua, 15 đơn vị trong khối thi đua đã nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thực hiện các phong trào thi đua, các nhiệm vụ trọng tâm và đạt được những kết quả khá toàn diện. Các đơn vị đã tổ chức hội nghị phát động, ký giao ước thi đua đến cấp huyện và cơ sở; triển khai các phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng hoạt động của hội. Công tác thông tin, tuyên truyền được quan tâm, đổi mới, gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua dân vận khéo, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sức lan tỏa sâu rộng, đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống. Công tác thi đua, khen thưởng đi vào thực chất, hiệu quả; qua đó huy động nguồn lực xã hội hoá hàng trăm tỷ đồng để chung tay chăn sóc cán bộ, hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Tặng hoa đơn vị trưởng khối và phó trưởng khối thi đua các hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh.

Đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Năm 2024, khối thi đua các hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; làm tốt công tác tham mưu, triển khai toàn diện các phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và biểu dương, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể điển hình; tăng cường ký kết hợp tác giữa các đơn vị trong khối với các sở, ban, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị đã tiến hành bình xét, xếp loại thi đua năm 2023 và bầu trưởng khối, phó trưởng khối thi đua các hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh năm 2024.

Nguyễn Triệu