Thứ 4, 26/06/2024, 04:34[GMT+7]

Tập huấn triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

Thứ 3, 11/06/2024 | 12:26:59
3,865 lượt xem
Sáng ngày 11/6, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tập huấn triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 cho gần 50 đại biểu là lãnh đạo, chuyên viên của phòng lao động – thương binh và xã hội 8 huyện, thành phố.

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phát biểu tại hội nghị tập huấn.

Các đại biểu đã nghe các quy định mới trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025; hướng dẫn triển khai các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; kỹ năng, nghiệp vụ thực hiện một số nội dung hoạt động của dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; đồng thời cùng nhau trao đổi, thảo luận một số nội dung liên quan thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025.

Các đại biểu dự hội nghị tập huấn.

Qua hội nghị tập huấn giúp lãnh đạo và chuyên viên của phòng lao động – thương binh và xã hội 8 huyện, thành phố nắm vững các quy định, hướng dẫn của Đảng và Nhà nước về chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, từ đó triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo tại địa phương.

                                                                                Hồng Anh