Thứ 6, 14/06/2024, 09:43[GMT+7]

Hội thảo góp ý hoàn thiện đề án phát triển đội ngũ trí thức tỉnh

Thứ 6, 20/12/2019 | 15:43:15
1,799 lượt xem
Sáng ngày 20/12, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức hội thảo góp ý hoàn thiện đề án phát triển đội ngũ trí thức tỉnh Thái Bình đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tham dự hội thảo có các đại biểu đến từ Viện Nghiên cứu và Đào tạo doanh nhân APEC; lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị trong tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Mục tiêu của đề án phát triển đội ngũ trí thức tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 nhằm tập trung đủ các nguồn lực cần thiết để xây dựng đội ngũ trí thức mạnh cả về số lượng và chất lượng, phát huy những tiềm lực của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khắc phục những hạn chế, yếu kém của đội ngũ trí thức và công tác xây dựng đội ngũ trí thức hiện nay, góp phần khai thác, phát huy tiềm năng trí tuệ, năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. Dự thảo đề án gồm 3 phần chính: thực trạng phát triển đội ngũ trí thức và sự cần thiết của đề án; quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển đội ngũ trí thức Thái Bình đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và tổ chức thực hiện.

Tại hội thảo, các đại biểu đánh giá sự cần thiết của đề án, góp ý về bố cục và một số nội dung của đề án đồng thời đưa ra ý kiến về tên đề án, thời gian thực hiện, mục tiêu cụ thể, nhiệm vụ, giải pháp của đề án.

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các đại biểu, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh sẽ nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện đề án sao cho hợp lý, sớm trình UBND tỉnh phê duyệt.

Như Hoàng