Thứ 7, 03/06/2023, 12:30[GMT+7]

Nhiều vấn đề nóng được làm rõ (Kỳ 5)

Thứ 2, 13/01/2020 | 09:58:59
840 lượt xem
Tại kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa XVI, đại biểu Vũ Đức Điến (tổ Đông Hưng) chất vấn đồng chí Nguyễn Văn Bái, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB và XH) về việc thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng và giải quyết chính sách đối với người nghi nhiễm chất độc hóa học trong chiến tranh. Đây là 2 vấn đề cử tri và nhân dân rất quan tâm, kỳ tiếp xúc nào cũng có ý kiến, kiến nghị giải quyết các vướng mắc.

Giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến người có công tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

KỲ 5: Thực hiện tốt hơn chính sách đối với người có công

Sẽ tiếp tục đề xuất hỗ trợ người có công về nhà ở

Theo đồng chí Giám đốc Sở LĐTB và XH: Thực hiện Quyết định số 22 ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, năm 2013 UBND tỉnh đã phê duyệt đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 - 2014 với tổng hộ được phê duyệt hỗ trợ là 25.830 hộ (xây mới 15.827 hộ, sửa chữa 10.003 hộ). Tính đến tháng 8/2019, toàn tỉnh đã phê duyệt danh sách hỗ trợ 17.685 hộ người có công đủ điều kiện, đạt 68,5% số hộ của đề án. Trong số hộ được phê duyệt danh sách hỗ trợ giai đoạn II (từ 2015 - 9/2019) từ nguồn ngân sách là 14.192 hộ, kinh phí trên 458 tỷ đồng, đạt 64,1% tổng số kinh phí trung ương bố trí cho tỉnh để thực hiện đề án. Theo báo cáo của các huyện, thành phố: Lũy kế đến tháng 11/2019 đã giải ngân đến 13.653/14.192 hộ với tổng kinh phí đã giải ngân trên 442 tỷ đồng, đạt 96,6% tổng số hộ được phê duyệt và đạt 61,9% tổng kinh phí trung ương bố trí cho tỉnh thực hiện đề án. Số chưa giải ngân được còn 539 hộ, kinh phí trên 15,4 tỷ đồng. Nguyên nhân là do đa số các hộ chưa hoàn thành công trình, chưa hoàn thiện hồ sơ thanh toán, một số hộ không còn nhu cầu hỗ trợ. Trong tháng 12/2019, Sở đã  trình UBND tỉnh phê duyệt cấp kinh phí hỗ trợ 109 hộ, kinh phí trên 3,5 tỷ đồng. Như vậy, tổng số hộ còn lại không thực hiện đề án do không đủ điều kiện hỗ trợ, không còn nhu cầu hỗ trợ... là 8.036 hộ, chiếm 31% tổng số hộ của đề án, kinh phí không sử dụng hết phải hoàn trả lại ngân sách trung ương theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 46 ngày 27/6/2019 là gần 249 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo báo cáo của UBND các huyện, thành phố, toàn tỉnh hiện có 2.793 hộ người có công có nhu cầu cải thiện nhà ở phát sinh ngoài đề án. Theo quy định tại Nghị quyết số 63 của Chính phủ, kinh phí hỗ trợ phát sinh ngoài đề án thuộc ngân sách địa phương. Thực hiện sự chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thống nhất tham mưu hỗ trợ nhà ở người có công phát sinh ngoài đề án, Sở LĐTB và XH đã có báo cáo xin ý kiến các ngành, UBND các huyện, thành phố có văn bản đề nghị huyện ủy, thành ủy chỉ đạo các địa phương kiểm tra, rà soát, xác định chính xác danh sách hộ phát sinh ngoài đề án bảo đảm đúng quy định gửi về Sở LĐTB và XH để tổng hợp báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo hướng: Về điều kiện, tiêu chuẩn hỗ trợ, bảo đảm đúng quy định của Chính phủ tại Quyết định số 22 và hướng dẫn tại Thông tư số 09 của Bộ LĐTB và XH đến thời điểm các cấp có thẩm quyền phê duyệt danh sách hỗ trợ. Về mức hỗ trợ bằng mức quy định tại Quyết định số  22 (xây mới 40 triệu đồng, sửa chữa 20 triệu đồng). Nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương (cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã) và nguồn xã hội hóa. Kế hoạch thực hiện bắt đầu từ năm 2020 cho đến khi hoàn thành việc cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng trên cơ sở nguồn kinh phí từ ngân sách cấp và huy động xã hội hóa. Trong đó ưu tiên hộ đang ở nhà tạm, nhà có nguy cơ sập đổ, người cao tuổi... bảo đảm mục tiêu không để người có công có mức sống thấp hơn mức trung bình của địa phương.

Minh bạch trong giải quyết chính sách cho người bị nhiễm chất độc hóa học

Về những vấn đề liên quan đến việc giải quyết chính sách cho người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, đồng chí Giám đốc Sở LĐTB và XH thông tin: Thực hiện Kết luận số 44/KL-TTr ngày 2/4/2015 của Thanh tra Bộ LĐTB và XH về thanh tra việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Thái Bình, trong năm 2017 - 2018, Sở LĐTB và XH phối hợp với Sở Y tế, Hội đồng Giám định y khoa tỉnh, Hôi Cựu Chiến binh tỉnh, Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và tổ công tác của các huyện tiến hành rà soát người hoạt động kháng chiến (HĐKC) hưởng chính sách đối với người HĐKC bị nhiễm chất độc hóa học. Qua rà soát phát hiện các trường hợp không tham gia HĐKC hoặc không có giấy tờ theo quy định chứng minh đã tham gia HĐKC tại vùng quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học trong chiến tranh Việt Nam từ ngày 1/8/1961 đến 30/4/1975 đã thực hiện đình chỉ trợ cấp từ ngày 1/8/2018 và thu hồi số trợ cấp đã hưởng sai quy định. Việc đình chỉ trợ cấp được triển khai thực hiện quyết liệt, thận trọng, khách quan, công bằng, kết luận rõ đúng, sai để tránh khiếu kiện, thắc mắc. Việc xử lý các trường hợp không chứng minh được chiến trường cơ bản ổn định, hiện không có ý kiến thắc mắc.

Người có công với cách mạng xã Đông Hòa (thành phố Thái Bình) được hỗ trợ về nhà ở.

Các trường hợp hưởng chính sách đối với con đẻ người HĐKC bị nhiễm chất độc hóa học nhưng qua rà soát, thực chứng xác định con đẻ không mắc dị dạng, dị tật theo quy định, Sở LĐTB và XH đã ra quyết định đình chỉ trợ cấp từ ngày 1/8/2018 và thu hồi số kinh phí trợ cấp đã hưởng sai quy định. Quá trình xử lý, giải quyết các trường hợp còn thắc mắc với kết quả thực chứng, Sở LĐTB và XH đã mời Thanh tra Bộ LĐTB và XH phối hợp với Sở Y tế tiến hành thực chứng phúc quyết. Sau thực chứng phúc quyết các trường hợp tiếp tục có ý kiến thắc mắc sẽ được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ giới thiệu giám định tại Hội đồng Giám định y khoa tỉnh làm cơ sở giải quyết chính sách. Đến nay, việc đình chỉ trợ cấp đối với con đẻ người HĐKC cơ bản ổn định.

Qua rà soát thực chứng các trường hợp con đẻ không mắc dị dạng, dị tật bẩm sinh, không đủ điều kiện để người HĐKC hưởng chính sách đối với người HĐKC bị nhiễm chất độc hóa học sinh con dị dạng, dị tật mà người HĐKC không bổ sung hoàn thiện hồ sơ ở các trường hợp khác đã thực hiện đình chỉ trợ cấp từ ngày 1/12/2018. Các trường hợp bổ sung hồ sơ đều được xét duyệt, giải quyết theo quy định.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Bái: Đối với trường hợp bổ sung hồ sơ con đẻ khác mắc dị dạng, dị tật bẩm sinh, bản thân mắc bệnh tật theo quy định, Sở LĐTB và XH thực hiện đình chỉ trợ cấp đối với người HĐKC bị nhiễm chất độc hóa học sinh con dị dạng, dị tật, đồng thời giới thiệu con đẻ khác hoặc người HĐKC đến giám định tại Hội đồng Giám định y khoa tỉnh làm căn cứ để giải quyết chính sách theo quy định. Đối với các trường hợp tại thời điểm lập hồ sơ hưởng chính sách có biên bản thực chứng, chứng nhận của các cơ quan chuyên môn xã, huyện; xác nhận của UBND huyện kết luận con đẻ có mắc dị dạng, dị tật bẩm sinh theo quy định nhưng quá trình thực chứng tổ thực chứng mô tả không rõ tình trạng dị dạng, dị tật của con đẻ đồng thời ghi nhận bổ sung xác nhận của cơ sở y tế con đẻ mắc tật gai cột sống chẻ đôi, đề nghị giao cho UBND các huyện, thành phố kiểm tra lại nội dung giấy xác nhận của UBND huyện về tình trạng dị dạng, dị tật đúng như xác nhận (nêu trên), đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn giới thiệu đối tượng đến cơ sở y tế cấp huyện để xác định tình trạng dị dạng, dị tật bẩm sinh làm cơ sở giải quyết chính sách theo quy định. Đối với trường hợp đề nghị bổ sung hồ sơ con đẻ mắc dị dạng, dị tật đã chết mà hồ sơ, thủ tục chưa bảo đảm theo quy định tại Quyết định số 3459 ngày 31/7/2019 của Bộ Y tế về việc phê duyệt tài liệu hướng dẫn giám định y khoa bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học trên cơ sở tài liệu ban hành kèm theo Quyết định số 3201 ngày 29/6/2016 của Bộ Y tế thì tổng hợp báo cáo xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền vận dụng giải quyết. Đối với trường hợp người HĐKC chỉ bổ sung hồ sơ có con đẻ mắc tật gai cột sống chẻ đôi mà không bổ sung các hồ sơ khác, giới thiệu đến giám định tại Hội đồng Giám định y khoa tỉnh và căn cứ kết luận của Hội đồng Giám định y khoa tỉnh giải quyết theo quy định.

(còn nữa)

Nguyễn Hình - Thu Hiền

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày