Thứ 2, 15/04/2024, 07:40[GMT+7]

Cao tuổi đâu phải đã già

Dù đã lên chức bà, tham gia sinh hoạt Hội Người cao tuổi của xã An Thanh (Quỳnh Phụ) gần chục năm rồi nhưng bà Đào Thị Tái, thôn Thanh Mai vẫn là người phụ nữ hoạt bát, năng động, xông xáo.

12 năm trước  1,525 lượt xem

Đức hy sinh và tình yêu thương của Bác

Hồ Chí Minh là một trong những vĩ nhân đặc biệt, danh nhân văn hóa được thế giới công nhận là Anh hùng giải phóng dân tộc. Người là hình mẫu cao đẹp...
11 năm trước
21,200 lượt xem

Từ quan điểm Hồ Chí Minh về con người toàn diện đến phát triển giáo dục nước ta

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn quan tâm và chăm lo đến sự nghiệp giáo dục và đào tạo nước nhà. Người coi: “Giáo dục là cốt sách hàng đầu”...
11 năm trước
3,229 lượt xem

Lý luận Hồ Chí Minh soi sáng đường ta đi

Khi vào Đảng, tôi đã giơ tay thề: Trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin. Năm ấy tôi mới mười tám, đôi mươi. Năm nay, tôi đã gần 80- thế hệ “xưa nay hiếm”....
11 năm trước
1,688 lượt xem

Quỳnh PhụGiao lưu, biểu dương điển hình tiên tiến cấp cụm Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Trong các ngày từ 13 - 15/12/2012, Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Phụ tổ chức giao lưu, biểu dương các điển hình tiên tiến cấp cụm về Học tập và làm...
11 năm trước
1,573 lượt xem

Tư tưởng Hồ Chí Minh về kỷ luật quân sự

Trong hoàn cảnh mới của đất nước, tư tưởng của Bác về xây dựng quân đội trong đó có tư tưởng về kỷ luật quân đội có ý nghĩa rất quan trọng....
11 năm trước
9,548 lượt xem

Đảng bộ Quân sự Thành phố Thái BìnhHọc tập Bác bằng những việc làm thiết thực

Đảng bộ Quân sự Thành phố Thái Bình xác định việc học tập làm theo Bác là việc làm thường xuyên của các tổ chức đảng, của chỉ huy các cấp và của mỗi cán...
11 năm trước
1,542 lượt xem

Tư tưởng Hồ Chí Minh về quốc phòng toàn dân

Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị cha già của lực lượng vũ trang nhân dân luôn chăm lo đến sự trưởng thành, vững mạnh của Quân...
11 năm trước
4,872 lượt xem

Thái ThụyNhiều mô hình hay làm theo gương Bác

Đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thời gian qua ở Thái Thụy đã đạt được những kết quả ban đầu đáng khích lệ, những mô hình...
11 năm trước
2,669 lượt xem

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam là hệ thống toàn diện quan điểm của Người về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; về vai trò, bản chất,...
11 năm trước
16,964 lượt xem

Đông HưngĐẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác

Sau gần 2 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng bộ huyện...
11 năm trước
1,845 lượt xem