Thứ 2, 15/04/2024, 07:09[GMT+7]

Có một sự thật đáng suy nghĩ

Toàn Đảng, toàn dân ta đã tiến hành học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ được hơn 6 năm. Nhiều tấm gương tập thể và cá nhân học tập và làm theo tấm gương...
11 năm trước
1,580 lượt xem

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tác phong quần chúng, dân chủ, nêu gương

Tư tưởng, đạo đức, tác phong, phong cách là một chỉnh thể, tạo nên nhân cách mẫu mực Hồ Chí Minh, là các mặt có liên quan chặt chẽ với nhau. Tư...
11 năm trước
6,104 lượt xem

Chi bộ 33 phường Trần LãmHọc tập và làm theo Bác

Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chi bộ 33 thuộc Đảng bộ phường Trần Lãm (Thành phố Thái Bình) đã có nhiều chuyển biến...
11 năm trước
1,981 lượt xem

Quỳnh PhụNhiều cách làm hay, sáng tạo trong học tập và làm theo Bác

Không mang tính thời điểm, không phát động theo phong trào, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã và đang trở thành việc làm...
11 năm trước
2,204 lượt xem

Đảng bộ Thành phố Thái Bình Học tập và làm theo lời Bác

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thời gian qua, Đảng bộ Thành phố Thái Bình luôn coi đây là đợt...
11 năm trước
2,256 lượt xem

Tư tưởng Hồ Chí Minh về ngăn ngừa, khắc phục những thói hư tật xấu của cán bộ, đảng viên

Bác kính yêu của chúng ta đi xa đã 44 năm nhưng tư tưởng Hồ Chí Minh và những quan điểm, chỉ dẫn của Người về xây dựng, rèn luyên, bồi dưỡng, quản lý đội...
11 năm trước
8,504 lượt xem

Phong cách dân chủ trong tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 5/2013
11 năm trước
7,427 lượt xem

Quỳnh PhụGiao lưu, biểu dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Sáng 8/5, Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Phụ tổ chức lễ kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và giao lưu, biểu dương các điển hình tiên tiến học...
11 năm trước
1,244 lượt xem

Về đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến vấn đề đạo đức cách mạng và chống chủ nghĩa cá nhân trong Đảng. Người coi đó là cuộc đấu tranh...
11 năm trước
2,713 lượt xem

Nhớ lời Bác dạy: Dân vận phải khéo

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn xác định sức mạnh của Đảng là sức mạnh ở nhân dân. Muốn phát huy sức mạnh của nhân dân, Người căn dặn phải biết dân vận...
11 năm trước
1,176 lượt xem