Thứ 2, 15/04/2024, 07:20[GMT+7]

Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

Trong di sản t­ư tư­ởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những luận điểm của Người về xây dựng tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) là một nội dung rất quan trọng. Quán triệt và vận dụng sáng tạo t­ư tưởng của Ngư­ời về xây dựng TCCSĐ nhằm chỉnh đốn và đổi mới Đảng làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là lực l­ượng chính trị lãnh đạo toàn xã hội, là một trong những nhiệm vụ chủ yếu, là vấn đề then chốt đảm bảo cho thắng lợi của sự nghiệp CNH, HĐH ở nư­ớc ta...

11 năm trước  3,008 lượt xem

Nhân dân Phương Cáp Làm theo lời Bác

Đình Phương Cáp (Hiệp Hòa, Vũ Thư) là công trình lịch sử được xây dựng từ đời vua Thành Thái cách đây gần 120 năm. Nơi này đã được đón Bác về thăm và nói...
11 năm trước
1,592 lượt xem

Đinh ninh lời Bác với người có công

“Máu đào của các liệt sĩ đã làm lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự...
11 năm trước
1,229 lượt xem

Những lời dạy của Bác Hồ đối với Công Đoàn

Trong những năm 1920, cùng với quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin, vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã làm hết...
11 năm trước
16,967 lượt xem

Trường Cao đẳng y tế Thái Bình Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ giúp cán bộ, giảng viên, sinh viên, học sinh nhận...
11 năm trước
1,969 lượt xem

Ngành Y tế Tập trung khắc phục tồn tại, tiếp tục đổi mới đi lên

Song song với thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, viên chức và thực hiện nghiêm quy tắc ứng...
11 năm trước
1,160 lượt xem

Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là mọi cán bộ, đảng viên phải không ngừng rèn luyện đạo đức cách mạng, kiên quyết đấu tranh...
11 năm trước
4,172 lượt xem

Phụ nữ xã Minh KhaiHọc tập và làm theo lời Bác

Những năm gần đây, Hội Phụ nữ xã Minh Khai (Vũ Thư) hoạt động đạt nhiều kết quả nổi bật, được cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân ghi nhận. Trong đó...
11 năm trước
1,632 lượt xem

Tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Vấn đề Dân vận nói đã nhiều, bàn đã kỹ nhưng vì nhiều địa phương, nhiều cán bộ chưa hiểu thấu, làm chưa đúng, cho nên cần phải nhắc lại.
11 năm trước
5,742 lượt xem

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnhHọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Xác định rõ tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...
11 năm trước
3,874 lượt xem

Nêu gương

Cán bộ, đảng viên, nhất là những cán bộ đứng đầu, cần nêu gương học tập và làm theo Bác Hồ từ những việc nhỏ bé nhưng thiết thực như nêu gương tiết kiệm,...
11 năm trước
2,225 lượt xem