Thứ 2, 15/04/2024, 06:49[GMT+7]

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn yêu cầu phải nêu gương, trước hết về đạo đức cho tất cả cán bộ, đảng viên. Bởi “Một trăm bài diễn thuyết hay không bằng một tấm gương sống” và “Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”.

11 năm trước  5,632 lượt xem

Cách lãnh đạo (Trích Chương V tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Hồ Chí Minh)

Công việc càng gay go thì sự lãnh đạo càng phải liên hợp chặt chẽ với quần chúng, càng phải liên hợp chặt chẽ chính sách chung với chỉ đạo riêng, để phá...
10 năm trước
6,753 lượt xem

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2014, trọng tâm việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá...
10 năm trước
3,252 lượt xem

Thái ThụyHọc và làm theo gương Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, liên tục

Hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Thái Thụy đã trở thành...
10 năm trước
1,616 lượt xem

Từ triết lý giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh nghĩ về công cuộc đổi mới giáo dục hiện nay

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến sự nghiệp “trồng người” với triết lý nhân văn...
10 năm trước
73,729 lượt xem

Hồ Chí Minh: "Tôi cố gắng làm người học trò nhỏ..."

Sinh ra trên quê hương Nghệ An hiếu học, được tiếp thu truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc, Hồ Chí Minh luôn luôn coi học tập là mục đích suốt đời...
10 năm trước
16,067 lượt xem

Chị Vũ Thị ThúyHọc tập và làm theo gương Bác

Tham gia công tác hội phụ nữ từ năm 2003, giữ chức Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Định Cư Đông (xã Đông Trà, Tiền Hải) từ năm 2005 đến nay, chị Vũ...
10 năm trước
1,295 lượt xem

Học tập và làm theo phong cách nêu gương Hồ Chí Minh

Theo giới nghiên cứu Việt Nam, cả cuộc đời mình, Hồ Chí Minh đã thực hành trọn vẹn năm điều cao cả, lớn lao: Thực hành lý luận; thực hành dân chủ; thực...
10 năm trước
2,625 lượt xem

Đề cao tính gương mẫu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh không còn là cuộc vận động mà trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị...
10 năm trước
2,020 lượt xem