Thứ 3, 06/06/2023, 15:29[GMT+7]

Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

5 năm qua, Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Nội dung của cuộc vận động được triển khai thực hiện gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
1 năm trước   4,694 lượt xem

Bình Định: Đoàn kết xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Phát huy truyền thống anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bình Định (Kiến Xương) đã tập trung mọi nguồn lực, đoàn kết, đồng lòng xây dựng thành công xã nông thôn mới (NTM) nâng cao, hướng tới...
1 năm trước
5,113 lượt xem

Phụ nữ xã Thái Hưng: Tham gia xây dựng nông thôn mới

Để góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của địa phương, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Thái Hưng (Hưng Hà) đã tích cực triển khai các phong trào: phát triển kinh tế,...
1 năm trước
4,160 lượt xem

Xây dựng nông thôn mới: Động lực mới, quyết tâm mới Kỳ 4: Huy động nguồn lực xây dựng Nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu

Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 4/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đặt ra những mục tiêu, nhiệm vụ, yêu cầu mới cho phát triển nông nghiệp, nông thôn, do đó đòi hỏi các cơ chế, chính sách mới, phù hợp...
2 năm trước
5,469 lượt xem

Xây dựng nông thôn mới: Động lực mới, quyết tâm mớiKỳ 3: Đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập của người dân theo hướng thực chất, bền vững

Xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu phải gắn với thực hiện hiệu quả cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và quá trình công nghiệp hóa nông nghiệp, gắn kết hài hòa nông thôn với đô thị, phù hợp với đặc...
2 năm trước
6,677 lượt xem

Xây dựng nông thôn mới: Động lực mới, quyết tâm mới Kỳ 2: Hành trình “không có điểm dừng”

Giữ chuẩn, nâng chuẩn là mục tiêu đặt ra trong xây dựng nông thôn mới (NTM) của Thái Bình thời gian tới với nhiều giải pháp mang tính chiến lược, dài hơi để xây dựng NTM chỉ có điểm khởi đầu, không có...
2 năm trước
7,288 lượt xem

Xây dựng nông thôn mới: Động lực mới, quyết tâm mớiKỳ 1: Một thập kỷ “làm mới” nông thôn

Trong giai đoạn I xây dựng nông thôn mới (NTM), Thái Bình tự hào nằm trong tốp đầu cả nước về đích sớm khi 100% số xã đạt chuẩn NTM, 7/7 huyện đạt chuẩn NTM, thành phố Thái Bình hoàn thành nhiệm vụ xây...
2 năm trước
3,325 lượt xem

An Thái: Thi đua xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ xã An Thái (Quỳnh Phụ) cùng các tổ chức thành viên tích cực vận động cán bộ, hội viên và nhân dân thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn...
2 năm trước
3,864 lượt xem

Vân Trường: Xây dựng nông thôn mới nâng cao

Sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2014, với quan điểm xây dựng NTM chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, thời gian qua, xã Vân Trường (Tiền Hải) đã huy động sức mạnh tổng...
2 năm trước
2,150 lượt xem

Thắp sáng đường quê

Nhằm góp phần thay đổi diện mạo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, ngày 11/10/2021, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thông qua Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND quy...
2 năm trước
2,659 lượt xem

Bắc Hải: Thắp sáng đường quê

Thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã Bắc Hải (Tiền Hải) đã có nhiều giải pháp xây dựng hệ thống điện chiếu sáng tại các trục đường, ngõ thôn. Kết quả đó xuất phát từ sự chung tay của nhân dân, đã...
2 năm trước
2,968 lượt xem

Vũ Ninh xây dựng nông thôn mới nâng cao

Sau khi đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) năm 2014, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vũ Ninh (Kiến Xương) tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, đồng thời triển khai nhiều hoạt động xây dựng...
2 năm trước
2,567 lượt xem

Xây dựng nông thôn mới nâng cao ở Kiến Xương

Sau khi về đích nông thôn mới (NTM), các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân huyện Kiến Xương tiếp tục nỗ lực củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng tới xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu nhằm...
2 năm trước
2,782 lượt xem

Thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tại huyện Kiến Xương

Ngày 5/11, Đoàn thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao tỉnh tổ chức thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao tại xã Vũ Hòa và xã Vũ Ninh (Kiến Xương).
2 năm trước
2,639 lượt xem

Thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tại huyện Kiến Xương

Ngày 4/11, Đoàn thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao tỉnh tổ chức thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao tại xã Nam Bình và xã Bình Thanh (Kiến Xương).
2 năm trước
3,116 lượt xem

Hưng Hà: Có 2 xã được đề nghị xét công nhận xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2021

Đến nay, huyện Hưng Hà có 2 xã Tiến Đức và Hòa Bình đã được tỉnh thẩm định, đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2021. Xã Hồng An, Hồng Minh được tỉnh thẩm định năm 2020,...
2 năm trước
2,875 lượt xem

Tuổi trẻ An Lễ góp sức xây dựng nông thôn mới

Tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế là cách mà đoàn viên, thanh niên xã An Lễ (Quỳnh Phụ) góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn...
2 năm trước
2,534 lượt xem

Hòa Bình: Điểm sáng giải phóng mặt bằng

Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) mở rộng các tuyến đường huyện, xã Hòa Bình (Hưng Hà) đã tích cực vào cuộc, triển khai nhiều cách làm phù hợp để tháo gỡ khó khăn, khơi dậy sự đồng thuận trong...
2 năm trước
2,774 lượt xem

Thái Thụy: Tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao

Sau 2 năm hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thái Thụy tiếp tục nỗ lực xây dựng NTM nâng cao nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, đưa...
2 năm trước
2,384 lượt xem

Hưng Hà: Nông dân thi đua phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” gắn với xây dựng nông thôn mới được các cấp hội nông dân trên địa bàn huyện Hưng...
2 năm trước
3,032 lượt xem

Bình Nguyên: Dồn sức xây dựng nông thôn mới nâng cao

Sau khi về đích nông thôn mới (NTM) năm 2014, từ đó đến nay, bên cạnh việc giữ vững các tiêu chí đã đạt, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Bình Nguyên (Kiến Xương) tập trung mọi nguồn lực để nâng cao...
2 năm trước
3,574 lượt xem

Nam Hải: Huy động nguồn xã hội hóa xây dựng nhà văn hóa thôn

Thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã Nam Hải (Tiền Hải) đã tập trung huy động nguồn xã hội hóa 900 triệu đồng xây dựng nhà văn hóa thôn Nội Lang Nam.
2 năm trước
2,505 lượt xem

Dương Phúc: Bảo đảm an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới

Xác định công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) là một trong những tiêu chí quan trọng, góp phần vào xây dựng nông thôn mới (NTM), cấp ủy, chính quyền xã Dương Phúc (Thái Thụy) đã tập trung lãnh đạo, chỉ...
2 năm trước
3,362 lượt xem

Quỳnh Phụ: Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong xây dựng nông thôn mới nâng cao

Năm 2020, khi triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, cũng như các địa phương trong tỉnh, huyện Quỳnh Phụ gặp nhiều khó khăn trong việc hoàn thành các tiêu chí. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo, chỉ...
2 năm trước
3,227 lượt xem

Thái Thụy: Nông dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

Phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân huyện Thái Thụy đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thi đua lao động sản xuất, kinh doanh giỏi, nâng cao thu nhập, tham...
2 năm trước
2,950 lượt xem