Thứ 3, 02/03/2021, 20:38[GMT+7]

1.644 lao động bị mất việc làm do đại dịch Covid-19 được nhận kinh phí hỗ trợ

Thứ 3, 07/07/2020 | 14:51:28
1,163 lượt xem
Từ khi triển khai Kế hoạch số 45 của UBND tỉnh về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ, các huyện, thành phố và các địa phương đã tập trung đẩy mạnh việc rà soát, lập danh sách hỗ trợ.

Người lao động phường Đề Thám (Thành phố) bị mất việc làm nhận kinh phí hỗ trợ tại UBND phường.

Đối với nhóm người lao động không có giao kết hợp đồng lao động hoặc bị mất việc làm đã có 5.127 hồ sơ đề nghị hỗ trợ. Qua nhiều lần xét duyệt, công khai, thẩm định ở cấp xã, cấp huyện, đã có 3.344 hồ sơ được Tổ công tác cấp tỉnh công nhận đủ điều kiện hỗ trợ. Đến ngày 30/6 đã có 1.644 hồ sơ của người lao động bị mất việc làm được UBND tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ với tổng số tiền 1,644 tỷ đồng. Các địa phương đã và đang triển khai việc chi trả kinh phí hỗ trợ cho người lao động.

Nguyễn Cường