Thứ 4, 03/03/2021, 16:29[GMT+7]

Liên đoàn Lao động tỉnh tập huấn Điều lệ và hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn khóa XII

Thứ 6, 10/07/2020 | 14:38:05
1,486 lượt xem
Sáng ngày 10/7, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức tập huấn Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII cho cán bộ công đoàn.

Các đại biểu tham gia lớp tập huấn.

Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII gồm 11 chương và 35 điều. Tăng 01 chương, giảm 10 điều so với Điều lệ khoá XI với nội dung ngắn gọn hơn, đảm bảo tính chặt chẽ, ổn định, khoa học. Tại lớp tập huấn, hơn 500 cán bộ công đoàn chuyên trách thuộc các ban của Liên đoàn Lao động tỉnh; công đoàn các ngành; liên đoàn lao động các huyện, thành phố và các công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh, Liên đoàn Lao động Thành phố tập trung nghiên cứu về quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII về công tác đoàn viên và công đoàn cơ sở; nguyên tắc, hệ thống tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của các cấp công đoàn. Những quy định về cán bộ công đoàn, việc bổ sung ban chấp hành và các chức danh của ban chấp hành; công tác kiểm tra, giám sát công đoàn; vấn đề khen thưởng, kỷ luật cán bộ công đoàn; công tác nữ công, công tác tài chính và công tác kiểm tra, giám sát. Cũng tại lớp tập huấn, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh triển khai gói cho vay nhà ở xã hội đối với cán bộ, công nhân, viên chức lao động để giải quyết khó khăn về nhu cầu nhà ở.

Việc triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII tới các cấp công đoàn sẽ góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động, từ đó triển khai, vận dụng có hiệu quả tại các công đoàn cơ sở.

Nguyễn Cường