Thứ 2, 08/03/2021, 19:27[GMT+7]

Thông báo về việc triển khai thi công khu dân cư giáp khu tái định cư xã Đông Mỹ

Thứ 2, 20/07/2020 | 20:40:00
5,803 lượt xem

Ảnh minh họa.

Công ty Cổ phần Bất động sản Mỹ là đơn vị trúng đấu giá dự án phát triển nhà ở Khu dân cư giáp khu tái định cư xã Đông Mỹ (thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình) theo Quyết định số 940/QĐ-UBND ngày 1/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình. Lô đất của dự án đã được bàn giao trên thực địa cho chủ đầu tư ngày 15/5/2020 và được Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần Bất động sản Mỹ ngày 18/6/2020. 

Để đảm bảo tiến độ cũng như kế hoạch triển khai dự án, đơn vị chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Bất động sản Mỹ thông báo: trong hai ngày 21 và 22/7/2020, đơn vị sẽ tiến hành thi công phần hàng rào quây tôn 4 mặt theo ranh giới đã được cơ quan nhà nước bàn giao. Công ty Cổ phần Bất động sản Mỹ thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết.

                                              Công ty Cổ phần Bất động sản Mỹ