Thứ 5, 23/03/2023, 07:51[GMT+7]

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Kiến Xương

Chiều ngày 29/12, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện với cử tri huyện Kiến...

29.12.2022 | 18:39 PM

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Thái Thụy

Chiều ngày 28/12, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện với cử tri huyện Thái...

28.12.2022 | 19:47 PM

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Quỳnh Phụ

Chiều ngày 15/8, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri huyện Quỳnh Phụ với đại biểu HĐND tỉnh, HĐND...

15.08.2022 | 19:31 PM

Đại biểu HĐND tỉnh: Tiếp xúc cử tri tại các huyện Vũ Thư và Đông Hưng

Ngày 10/8, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với ủy ban MTTQ các cấp tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện với cử tri huyện Vũ Thư và...

10.08.2022 | 17:27 PM

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Tiền Hải

Chiều ngày 9/8, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri huyện Tiền Hải với đại biểu HDNĐ tỉnh, HĐND...

09.08.2022 | 17:51 PM

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện thái thụy

Chiều ngày 5/8, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện Thái Thụy với cử tri sau...

05.08.2022 | 17:58 PM

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc với cử tri huyện Kiến Xương

Sáng ngày 24/6, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện Kiến Xương với...

24.06.2022 | 22:59 PM

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc với cử tri huyện Hưng Hà

Sáng ngày 23/6, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện Hưng Hà...

23.06.2022 | 17:36 PM

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc với cử tri huyện Thái Thụy và Đông Hưng

Chiều ngày 22/6, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị tiếp giữa đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND các huyện Thái Thụy và...

22.06.2022 | 21:42 PM

Đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện Quỳnh Phụ tiếp xúc cử tri tại huyện Quỳnh Phụ

Chiều ngày 20/1, Thường trực HĐND huyện Quỳnh Phụ phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ huyện tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện với...

20.01.2022 | 20:44 PM

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại các huyện Tiền Hải và Hưng Hà

Chiều ngày 28/12, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với ủy ban MTTQ các cấp tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện với cử tri huyện...

28.12.2021 | 19:15 PM

Nâng cao chất lượng đại biểu HĐND tỉnh

Chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh luôn gắn với năng lực, trách nhiệm của các đại biểu dân cử. Vì vậy, ngay năm đầu của nhiệm kỳ mới, HĐND tỉnh...

09.12.2021 | 08:49 AM

Tiểu sử, chương trình hành động của ông Nguyễn Trần Phi, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH May xuất khẩu Vinap, huyện Thái Thụy, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII

Tiểu sử, chương trình hành động của ông Nguyễn Trần Phi, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH May xuất khẩu Vinap, huyện Thái Thụy,...

19.05.2021 | 21:37 PM

Tiểu sử, chương trình hành động của bà Nguyễn Thị Nhung, giáo viên Trường Trung học phổ thông Bắc Đông Quan, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII

Tiểu sử, chương trình hành động của bà Nguyễn Thị Nhung, giáo viên Trường Trung học phổ thông Bắc Đông Quan, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ...

19.05.2021 | 20:57 PM

Tiểu sử, chương trình hành động của bà Bùi Thị Kim Thoa, Tổ trưởng Tổ Văn hóa - Khoa Cơ bản, Trường Cao đẳng Nghề Thái Bình, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII

Tiểu sử, chương trình hành động của bà Bùi Thị Kim Thoa, Tổ trưởng Tổ Văn hóa - Khoa Cơ bản, Trường Cao đẳng Nghề Thái Bình, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh...

19.05.2021 | 21:25 PM