Thứ 4, 04/10/2023, 12:55[GMT+7]

Nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Trong 2 ngày 28, 29/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc...

28.04.2021 | 17:32 PM

Hội nghị báo cáo viên tháng 4/2021

Ngày 16/4, tại Trung tâm thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 4/2021 nghiên cứu, học tập, quán triệt...

16.04.2021 | 17:00 PM

Ngày làm việc thứ hai hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày 28/3, hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bước sang ngày làm...

28.03.2021 | 14:58 PM

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Sáng ngày 27/3, Ban Bí thư Trung ương Đảng khai mạc hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại...

27.03.2021 | 14:01 PM

(tin chính thức bế mạc )

01.01.1970 | 08:00 AM

Thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ thành công rất tốt đẹp của Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn...

01.02.2021 | 10:38 AM

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp

Sáng ngày 1/2, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, sau hơn 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo -...

01.02.2021 | 09:17 AM

Hình ảnh bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Sáng 1/2/2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng họp phiên bế mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

01.02.2021 | 08:35 AM

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đúng 8 giờ sáng ngày 26/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Thủ đô Hà Nội).

01.01.1970 | 08:00 AM

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Đại hội của “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”

Hôm nay, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khai mạc trọng thể. Đại hội được tổ chức vào thời điểm đặc biệt quan trọng...

26.01.2021 | 09:16 AM

Sáng nay, ngày 26/1/2021, khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Sáng nay, ngày 26/1/2021, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị quốc gia với sự...

26.01.2021 | 07:38 AM

Cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng, đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Những ngày này, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thái Bình đều hướng về Thủ đô Hà Nội - nơi sẽ diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII...

22.01.2021 | 09:50 AM

Lực lượng vũ trang tỉnh duy trì trực 100% quân số dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Nhằm góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ...

21.01.2021 | 18:57 PM

Cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng, đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Những ngày này, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thái Bình đều hướng về Thủ đô Hà Nội - nơi sẽ diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII...

21.01.2021 | 08:19 AM

Cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng, đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Những ngày này, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thái Bình đều hướng về Thủ đô Hà Nội - nơi sẽ diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII...

20.01.2021 | 18:57 PM