Thứ 5, 23/03/2023, 22:22[GMT+7]

Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Thái Bình đang đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền cao điểm, tổ chức các đợt ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia...

11.03.2023 | 00:05 AM

Quỳnh Phụ: Hơn 8.800 người tham gia BHXH tự nguyện

Từ đầu năm đến nay, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Quỳnh Phụ đã triển khai nhiều giải pháp phát triển số người tham gia BHXH, BHYT đặc biệt là BHXH tự...

26.12.2022 | 16:43 PM

An Ninh: Đẩy mạnh phát triển người tham gia BHXH tự nguyện

Nhận thức rõ lợi ích và tính ưu việt của BHXH tự nguyện, người dân xã An Ninh (Tiền Hải) đã tích cực tham gia để được hưởng an sinh xã hội lâu dài. Tùy...

24.09.2022 | 19:09 PM