Thứ 2, 20/03/2023, 16:27[GMT+7]

Kỷ luật khiển trách Giám đốc CDC Quảng Trị Nguyễn Đức Nghiêm

Đảng ủy và một số cá nhân lãnh đạo Đảng ủy CDC Quảng Trị có những khuyết điểm, vi phạm trong lãnh đạo thực hiện đấu thầu mua sắm, quản lý, bảo quản, sử...

28.11.2022 | 10:32 AM