Thứ 6, 23/02/2024, 21:40[GMT+7]

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Sáng ngày 14/12, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành...

14.12.2023 | 15:52 PM

Kỳ 3: Kết quả bền vững

10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục và đào tạo và các mục tiêu...

22.11.2023 | 08:26 AM

Kỳ 2: Những “cú hích” cho giáo dục

10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo với những chủ trương đúng, trúng, tạo...

21.11.2023 | 10:16 AM

Kỳ 1: “Luồng gió đổi mới”

Ngày 4/11/2013, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công...

20.11.2023 | 08:29 AM

Thái Thụy: Tiếp tục thực hiện “Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo”

Sáng ngày 15/11, huyện Thái Thụy tổ chức tổng kết phong trào thi đua năm học 2022-2023, kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2023).

15.11.2023 | 15:46 PM

Kiến Xương tiếp tục đổi mới theo chiều sâu, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo

Chiều ngày 24/8, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kiến Xương tổ chức tổng kết năm học 2022 – 2023 và triển khai nhiệm vụ năm học 2023 - 2024.

24.08.2023 | 18:25 PM

Giáo dục và đào tạo tiếp tục được đổi mới và phát triển

Chiều ngày 18/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2022-2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024. Thủ tướng Chính phủ...

18.08.2023 | 20:01 PM

Tập huấn công tác giáo dục và đào tạo

Sáng ngày 28/7, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tập huấn công tác giáo dục và đào tạo cho hơn 1.000 đại biểu là công chức cấp xã trên địa bàn...

28.07.2023 | 16:36 PM

Thảo luận phân tích rõ hơn những kết quả phát triển kinh tế - xã hội, cử tri và nhân dân quan tâm

Trong phiên họp sáng ngày 12/7, các đại biểu và lãnh đạo một số ngành đã phát biểu thảo luận tại hội trường nhiều nội dung liên quan đến phát triển kinh...

12.07.2023 | 22:42 PM

UBND tỉnh họp nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo đề án nâng cao năng lực, chất lượng ngành giáo dục và đào tạo

Chiều ngày 12/4, UBND tỉnh họp nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo đề án nâng cao năng lực, chất lượng ngành giáo dục và đào tạo Thái Bình đến năm 2025,...

12.04.2022 | 18:12 PM

Giải trình về một số nội dung thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Chiều ngày 23/3, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên giải trình về một số nội dung thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh. Dự phiên giải...

23.03.2022 | 20:45 PM

Thống nhất nội dung phiên họp giải trình về lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh

Sáng ngày 18/3, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thống nhất nội dung phiên họp giải trình về lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh. Các...

18.03.2022 | 17:24 PM

UBND tỉnh họp nghe họp nghe một số nội dung về giáo dục và đào tạo

Sáng ngày 8/10, UBND tỉnh tổ chức họp nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo các nội dung: phương án thực hiện đào tạo giáo viên theo nhu cầu xã hội quy...

08.10.2021 | 15:54 PM

Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Sự lan tỏa của cách mạng công nghệ 4.0 với những bước đột phá của công nghệ số, đòi hỏi phải cải cách toàn diện, sâu sắc nền hành chính, nâng cao hiệu...

17.11.2020 | 10:58 AM

Tạo đột phá trong đổi mới giáo dục và đào tạo

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhiều cơ chế, chính sách được ban hành đã đưa công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo của tỉnh đi đúng lộ...

30.09.2020 | 08:54 AM