Thứ 4, 19/06/2024, 20:42[GMT+7]

Đảng ủy Quân khu 3 triển khai nhiệm vụ năm 2024

Sáng ngày 3/1, tại Hải Phòng, Đảng ủy Quân khu 3 tổ chức hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ năm...

04.01.2024 | 08:36 AM

Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo - xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

5 năm qua, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ...

10.08.2020 | 09:37 AM

Thái Thụy xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thái Thụy luôn chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, xem đây là một trong...

01.06.2020 | 09:09 AM

Hội nghị Đảng ủy Quân khu 3 lần thứ 9

Sáng ngày 5/7, Đảng ủy Quân khu 3 tổ chức hội nghị lần thứ 9 (khóa VIII) ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng bộ 6 tháng...

05.07.2019 | 22:13 PM

Đông La xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Liên tục nhiều năm qua Đảng bộ xã Đông La (Đông Hưng) được công nhận là đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Kết quả đó khẳng định nỗ lực của cấp ủy, chính...

05.07.2019 | 09:41 AM