Thứ 2, 17/06/2024, 23:30[GMT+7]

Quỳnh Phụ: Làm tốt công tác giải phóng mặt bằng

Những năm gần đây, cùng với việc thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, công tác giải phóng mặt bằng luôn được huyện...

23.07.2019 | 10:01 AM

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự phiên họp Tổ Biên tập Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội XIII của Đảng

Chiều 21-7, tại tỉnh Vĩnh Phúc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Ðại hội XIII của Ðảng dự phiên họp của Tổ Biên tập thuộc Tiểu...

22.07.2019 | 10:47 AM

Ma túy - hiểm họa của xã hội

Những năm qua, tình hình sử dụng, phạm tội về ma túy trên cả nước nói chung, Thái Bình nói riêng có chiều hướng gia tăng. Đây là một trong những nguyên...

26.06.2019 | 10:02 AM

Quỳnh Phụ họp tiểu ban tổng kết công tác kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng ngày 12/6, huyện Quỳnh Phụ tổ chức họp tiểu ban tổng kết công tác kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh phục vụ đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 16 nhiệm...

12.06.2019 | 18:07 PM