Thứ 4, 29/05/2024, 03:19[GMT+7]

8 tháng, phát triển hơn 4.000 đoàn viên công đoàn

Thứ 3, 25/08/2020 | 14:46:07
1,494 lượt xem
Từ đầu năm đến nay do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Tuy nhiên vượt qua khó khăn, nhiều đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp phối hợp với công đoàn cấp trên triển khai việc thành lập tổ chức công đoàn và phát triển đoàn viên.

Việc thành lập các công đoàn cơ sở sẽ giúp người lao động được quan tâm, chăm lo và bảo quyền lợi theo quy định.

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã thành lập mới 22 công đoàn cơ sở với 4.039 đoàn viên công đoàn. Như vậy, tính đến nay toàn tỉnh đã thành lập được 1.632 công đoàn cơ sở với 140.650 đoàn viên. Việc thành lập công đoàn cơ sở và phát triển đoàn viên góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Nguyễn Cường