Thứ 6, 01/12/2023, 07:22[GMT+7]

Khái niệm 'thuật toán' ra đời như thế nào?

Thứ 7, 14/10/2023 | 08:03:53
679 lượt xem
Thuật toán (algorithm), bắt nguồn từ tên nhà toán học người Ba Tư trong thế kỷ 8, là một tập hợp các bước để giải quyết một vấn đề.

Video: Kh%C3%A1i_ni%EC_%C4%91%E1%BB%9Di_nh%C6%B0_th%E1%BA%BF_n%C3%A0o-.mp4?_t=1697245349

Theo: vnexpress.net