Thứ 6, 31/05/2024, 02:22[GMT+7]

Công đoàn Viên chức tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2021

Thứ 4, 20/01/2021 | 15:45:30
1,725 lượt xem
Chiều ngày 20/1, Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2020; triển khai nhiệm vụ, phát động thi đua năm 2021.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động công đoàn năm 2020.

Năm 2020, Công đoàn Viên chức tỉnh luôn bám sát sự chỉ đạo của công đoàn cấp trên, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động phù hợp với yêu cầu và tình hình thực tiễn, đồng thời chủ động đề ra các chương trình, nội dung công tác trọng tâm để triển khai thực hiện. Trong năm, cùng với tập trung phòng chống dịch Covid-19, các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) được công đoàn cơ sở chú trọng, thực hiện kịp thời. Nhân các dịp lễ, tết, Công đoàn Viên chức tỉnh và các công đoàn cơ sở đã tổ chức thăm, tặng quà cho nhiều đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với trị giá hàng trăm triệu đồng. Các hoạt động chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần của đoàn viên, CNVCLĐ được đẩy mạnh qua các hoạt động văn nghệ, thể thao thiết thực, phù hợp. Các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, xã hội, từ thiện được đông đảo đoàn viên hưởng ứng. Thường xuyên tổ chức phát động các phong trào thi đua: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị có đổi mới, thu hút được đông đảo CNVCLĐ tham gia.

Năm 2021, Công đoàn Viên chức tỉnh tiếp tục tăng cường vai trò đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, CNVCLĐ; tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, cán bộ, CNVCLĐ; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn…

Công đoàn Viên chức tỉnh tặng giấy khen cho các cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động công đoàn năm 2020. 

 Nhân dịp này, 124 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào công chức, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn năm 2020 được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn Viên chức tỉnh khen thưởng.

Nguyễn Cường