Chủ nhật, 19/05/2024, 22:08[GMT+7]

Hưng Hà: Gần 100 tập thể, cá nhân được khen thưởng trong hoạt động công đoàn năm 2020

Thứ 6, 22/01/2021 | 17:58:55
971 lượt xem
Chiều ngày 22/1, LĐLĐ huyện Hưng Hà tổ chức tổng kết hoạt động năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Khen thưởng tập thể, cá nhân đạt tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2020.

Đến nay, toàn huyện Hưng Hà có trên 8.200 đoàn viên công đoàn. Năm 2020, các cấp công đoàn trong huyện đã bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện, tập trung triển khai và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác. Hoạt động công đoàn có nhiều chuyển biến theo sát nhu cầu của đoàn viên và người lao động. Công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, phong trào thi đua, thực hiện quy chế dân chủ được đẩy mạnh. Công đoàn các cấp chú trọng các hoạt động chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động; thăm hỏi, động viên, tặng quà công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên kịp thời đoàn viên và người lao động trên địa bàn huyện.

Với chủ đề “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở”, năm 2021 các cấp công đoàn huyện Hưng Hà tiếp tục đổi mới hoạt động chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về Đảng, về công đoàn đối với đội ngũ đoàn viên, người lao động gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính cũng như hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn, hoạt động của nữ công nhân viên chức lao động, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.  

Nhân dịp này, LĐLĐ huyện Hưng Hà được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua; 89 tập thể, cá nhân có thành tích xuất được nhận bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, LĐLĐ tỉnh và giấy khen của UBND huyện Hưng Hà; 15 cá nhân được tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Công đoàn".

                                           Mai Thư