Chủ nhật, 21/07/2024, 23:50[GMT+7]

Công đoàn ngành Công Thương: Quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị

Thứ 6, 01/10/2021 | 15:30:19
1,894 lượt xem
Sáng ngày 1/10, Công đoàn ngành Công Thương tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới và triển khai một số điểm mới trong Bộ luật Lao động.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai một số điểm mới quan trọng trong Bộ Luật Lao động tại hội nghị.

Tham dự hội nghị, gần 100 cán bộ làm công tác công đoàn ở 26 công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành được lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 02-NQ/TW; triển khai một số điểm mới quan trọng trong Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ làm công tác công đoàn về vai trò, chức năng và những vấn đề mới đặt ra với tổ chức công đoàn trong tình hình mới; nâng cao nhận thức về Bộ luật Lao động, các văn bản hướng dẫn thi hành, nhằm bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động và thúc đẩy việc tuân thủ và thực thi pháp luật lao động trong đoàn viên, người lao động.

Mai Thư