Thứ 5, 15/04/2021, 00:00[GMT+7]

3 tháng đầu năm, thành lập mới 4 công đoàn cơ sở

Thứ 5, 01/04/2021 | 14:40:36
2,635 lượt xem
Xác định công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng đối với tổ chức công đoàn, từ đầu năm đến nay, các cấp công đoàn trong tỉnh đã triển khai hiệu quả nhiệm vụ kiện toàn bộ máy tổ chức công đoàn, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Việc phát triển đoàn viên góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn.

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh, 3 tháng đầu năm, toàn tỉnh thành lập mới được 4 công đoàn cơ sở ngoài nhà nước, kết nạp 490 đoàn viên. Thời gian tới, các cấp công đoàn tiếp tục đổi mới phương pháp, nội dung hoạt động hướng về cơ sở, lấy công đoàn cơ sở làm địa bàn hoạt động, người lao động làm đối tượng vận động để phát triển đoàn viên.

Nguyễn Cường

 

  • Từ khóa