Chủ nhật, 16/05/2021, 02:31[GMT+7]

Phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước Động lực thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển

Thứ 6, 30/04/2021 | 10:59:27
3,413 lượt xem
Những năm qua, vai trò của tổ chức đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có ý nghĩa rất quan trọng. Thực tế cho thấy, doanh nghiệp nào có tổ chức đảng thì các đoàn thể cũng hoạt động tốt hơn, sản xuất, kinh doanh thuận lợi, người lao động yên tâm, phấn khởi làm việc.

Đảng viên Công ty TNHH Bông Thái Bình tích cực tham gia cải tiến kỹ thuật trong quá trình sản xuất`.

Chú trọng công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên

Đảng bộ Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao chi nhánh Thái Bình thành lập ngày 17/1/2019. Khi mới thành lập, Đảng bộ có 6 chi bộ với 31 đảng viên. Xác định công tác phát triển đảng viên là một trong những nội dung quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ Công ty trong sạch, vững mạnh, công tác phát triển đảng viên tại các chi bộ luôn được Đảng bộ Công ty chú trọng. 

Ông Lê Tuấn Thiên, Bí thư Đảng ủy Công ty cho biết: Với số lượng công nhân lao động trên 15.000 người, hàng năm Đảng bộ Công ty đều xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên, phân công cấp ủy viên phụ trách, chú trọng khâu tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp, giao nhiệm vụ để quần chúng rèn luyện, thử thách. Thông qua việc đánh giá, phân tích chất lượng quần chúng của từng chi bộ để xây dựng kế hoạch tạo nguồn kết nạp Đảng. Cùng với đó, Đảng bộ chỉ đạo Công đoàn Công ty phát động các phong trào thi đua yêu nước, phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo và nhiều sân chơi thiết thực cho người lao động, qua đó tìm ra những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến tạo nguồn phát triển đảng viên. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động, Đảng bộ Công ty còn chủ động tham mưu Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú ngay tại Công ty để không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Nhờ đó, số quần chúng được xem xét, bồi dưỡng kết nạp Đảng tăng dần qua từng năm. Từ 31 đảng viên khi mới thành lập, đến nay Đảng bộ Công ty đã có 136 đảng viên. Theo kế hoạch, trong tháng 5/2021, Đảng bộ Công ty kết nạp thêm 34 đảng viên mới. Các đảng viên đều có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, trình độ chuyên môn giỏi và đều được Đảng bộ phối hợp Ban Giám đốc Công ty sắp xếp vào các vị trí chủ chốt trong các nhà máy.

Theo thống kê, hiện nay toàn tỉnh có trên 7.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó chủ yếu là doanh nghiệp ngoài nhà nước với quy mô vừa và nhỏ. Thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư Trung ương về “Tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân” và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả bước đầu. Đến nay, toàn tỉnh có 139 doanh nghiệp ngoài nhà nước thành lập tổ chức đảng, trong đó 36 tổ chức đảng trực thuộc các huyện ủy, thành ủy với gần 500 đảng viên, 103 tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh (trong đó có 1 doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài) với 2.415 đảng viên sinh hoạt. 

Ông Nguyễn Hoài Đức, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh cho biết: Các tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước sau khi thành lập và đi vào hoạt động đã phát huy được vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở; lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Các tổ chức đảng đã thực hiện nghiêm lịch sinh hoạt định kỳ, nội dung sinh hoạt từng bước đổi mới; công tác phát triển đảng viên, công tác cán bộ được quan tâm, có nhiều quần chúng ưu tú được cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và được xét kết nạp Đảng; quy chế làm việc của cấp ủy đã xác định được mối quan hệ giữa cấp ủy với chủ doanh nghiệp, tạo được sự đồng thuận chung vì mục tiêu thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Phát huy vai trò của tổ chức đảng, đảng viên

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù thuận lợi hay khó khăn, Đảng ta luôn quan tâm giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần tiền phong, gương mẫu phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng. Đối với doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài nhà nước, tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên cần phải được thể hiện ở mọi thời điểm. Điều này được thể hiện rõ trong năm 2020 và những tháng đầu năm 2021 khi đại dịch Covid-19 bùng phát và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, việc làm của người lao động. Song, với tính tiền phong, gương mẫu, các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên không ngại khó, ngại khổ, cùng doanh nghiệp vượt qua mọi khó khăn để duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, ổn định việc làm cho người lao động.

Tại Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao chi nhánh Thái Bình với trên 15.000 công nhân lao động, trong đại dịch Covid-19, chính các đảng viên là người đi đầu trong việc quy tụ, động viên người lao động cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn. 

Đảng viên Bùi Việt Anh tâm sự: Là một đảng viên, khi doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh, được Đảng bộ, Chi bộ phân công, giao nhiệm vụ, tôi đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể thường xuyên quan tâm, động viên, chia sẻ và giải đáp kịp thời những vướng mắc của người lao động ngay từ cơ sở; đồng thời, tổ chức các sân chơi, phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất, qua đó người lao động yên tâm công tác, gắn bó với doanh nghiệp, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp. Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng doanh thu của Công ty vẫn duy trì đà tăng trưởng, đạt 2.500 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch đề ra; thu nhập bình quân của người lao động đạt trên 8 triệu đồng/người/tháng; nộp ngân sách nhà nước trên 215 tỷ đồng. Ngoài ra Công ty còn tham gia ủng hộ các hoạt động an sinh xã hội với số tiền lên đến 26 tỷ đồng.

Với Công ty TNHH Bông Thái Bình, theo chia sẻ của ông Bùi Ngọc Bích, Bí thư Chi bộ Công ty, những tháng đầu năm 2020, dịch Covid-19 làm cho hoạt động của Công ty gần như tê liệt, hàng hóa tồn kho, công nhân không có việc làm, doanh nghiệp tạm dừng hoạt động. Trong bối cảnh đó, tôi và các đảng viên trong Chi bộ thường xuyên liên lạc động viên anh em công nhân không hoang mang, cùng doanh nghiệp tập trung phòng, chống dịch Covid-19, nỗ lực vượt qua khó khăn. Sau khi dịch được kiểm soát, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty ổn định trở lại, người lao động có việc làm, tích cực tham gia các phong trào thi đua. Trong năm 2020, Công ty có 4 sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng vào sản xuất, trong đó có 1 sáng kiến của đảng viên, góp phần làm lợi hàng trăm triệu đồng cho doanh nghiệp. Từ trong khó khăn, đến nay Công ty ngày một lớn mạnh; đã đầu tư thêm dây chuyền sản xuất sợi, tạo việc làm ổn định cho người lao động. Năm 2020, mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng doanh thu của Công ty vẫn đạt trên 200 tỷ đồng, tăng gần 3 lần so với năm 2019.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh đề ra mục tiêu phấn đấu trên 95% doanh nghiệp bảo toàn, phát triển vốn và sản xuất, kinh doanh có lãi; ổn định việc làm, tăng thu nhập bình quân của người lao động từ 10% trở lên. Đối với công tác xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể, phấn đấu mỗi năm kết nạp từ 160 đảng viên trở lên, thành lập mới từ 3 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước trở lên… 

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, ông Nguyễn Hoài Đức, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh nhấn mạnh, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên gắn với nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đồng thời đẩy mạnh phát triển đảng viên và thành lập tổ chức đảng.

Đồng chí Bùi Xuân Vinh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

Thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của Tỉnh ủy về phấn đấu bình quân hàng năm mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất một đoàn viên công đoàn ưu tú để Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các công đoàn cấp trên cơ sở giao chỉ tiêu vận động, giới thiệu đến các cấp công đoàn cơ sở, nhất là các công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước. Theo thống kê, bình quân mỗi năm các công đoàn cơ sở giới thiệu được trên 1.000 đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp, riêng năm 2020 giới thiệu được 1.214 đoàn viên ưu tú, trong đó doanh nghiệp ngoài nhà nước 103 đoàn viên; đã kết nạp Đảng được 1.126 đoàn viên, trong đó 97 đoàn viên làm việc trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Nhìn chung, các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước đều phát huy được vai trò trong củng cố mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền, đoàn thể với doanh nghiệp; đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, công nhân lao động.

Ông Trịnh Quốc Tài, Giám đốc Công ty TNHH Bông Thái Bình

Mặc dù Công ty đã thành lập Chi bộ song do tính chất công việc nên bản thân tôi chưa có điều kiện tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Tuy nhiên, nhận thấy tầm quan trọng của người đứng đầu doanh nghiệp trong việc truyền tải chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động nên khi hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp ổn định, xét thấy bản thân đủ các điều kiện theo quy định về kết nạp đảng viên, vừa qua tôi đã tham gia học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và đang hoàn thiện các thủ tục kết nạp Đảng. Đây sẽ là bước đệm quan trọng để kiện toàn Chi bộ Công ty, xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Anh, đảng viên Chi bộ Nhà máy 1, Đảng bộ Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao chi nhánh Thái Bình

Từ khi thành lập các chi bộ, Đảng bộ, Ban Giám đốc Công ty luôn tạo điều kiện về mọi mặt để các chi bộ hoạt động hiệu quả, nhất là trong công tác giới thiệu, bồi dưỡng phát triển đảng viên. Là một đảng viên và là người quản lý, tôi nhận thấy bản thân phải luôn gương mẫu, nỗ lực hết mình trong công việc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; không ngừng nỗ lực phấn đấu, tiếp tục là hạt nhân đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm, đi đầu trong mọi hoạt động; đồng thời, tích cực tuyên truyền, vận động anh chị em công nhân hăng hái lao động sản xuất, học tập, rèn luyện, phấn đấu sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.


Nguyễn Cường