Chủ nhật, 05/02/2023, 08:16[GMT+7]

UBND tỉnh: Nghe và cho ý kiến về dự thảo đề án đẩy mạnh đào tạo lao động có kỹ năng nghề

Thứ 3, 15/03/2022 | 20:09:09
5,888 lượt xem
Chiều ngày 15/3, UBND tỉnh họp nghe Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo dự thảo đề án đẩy mạnh đào tạo lao động có kỹ năng nghề đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030. Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Dự thảo đề án được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng gồm bốn phần, nhằm đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, nhất là nhân lực có tay nghề cao; tạo chuyển biến mạnh mẽ về quy mô, chất lượng và hiệu quả của giáo dục nghề nghiệp; củng cố mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đa dạng về loại hình đào tạo và trình độ đào tạo; xây dựng các mô hình đào tạo chất lượng cao, đào tạo gắn với nhu cầu của doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đề án cũng đưa ra một số mục tiêu cụ thể như: phấn đấu đến năm 2025 các trường cao đẳng, trường trung cấp số hóa quá trình học tập, kết quả học tập, văn bằng giáo dục nghề nghiệp của người học và kết nối, tích hợp dữ liệu trên môi trường số; tỷ lệ lao động có kỹ năng công nghệ thông tin đạt 80%. Phấn đấu đến năm 2030 có 100% chuẩn đầu ra chương trình đào tạo của các trình độ được tích hợp năng lực số, có nội dung đào tạo phù hợp với phương thức chuyển đổi số...

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các sở, ngành, đơn vị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nghiên cứu, điều chỉnh nội dung đề án bảo đảm bố cục, kết cấu phù hợp, nội dung ngắn gọn, xúc tích. Cần phải thống nhất số liệu nêu trong đề án cũng như việc đánh giá chất lượng đào tạo phải gắn với nhu cầu của tỉnh. Đề án cần bổ sung thêm nội dung, phương pháp tuyên tuyền, nghiên cứu thêm nội dung các giải pháp thực hiện đề án cho cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế. Đồng chí cũng đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng đề án chi tiết, đồng thời tiếp thu các ý kiến đóng góp của các ngành để tổng hợp, bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo đề án để báo cáo UBND tỉnh trong thời gian sớm nhất.

Mai Thư

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày