Chủ nhật, 24/09/2023, 04:38[GMT+7]

Công đoàn ngành giáo dục - Một nhiệm kỳ thành công

Thứ 6, 09/06/2023 | 09:29:22
3,340 lượt xem
Nhiệm kỳ 2018-2023, Ban chấp hành Công đoàn ngành giáo dục Thái Bình với tinh thần quyết tâm, năng động, sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đã triển khai và thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội công đoàn các cấp và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu chủ yếu của Đại hội XVIII đã đề ra.

Video: 090623-CONG_DOAN_NGANH_GIAO_DUC_1.mp4?_t=1686277632

 Đặng Anh - Anh Dân