Thứ 3, 05/12/2023, 03:49[GMT+7]

300 cán bộ công đoàn cơ sở của huyện Hưng Hà tập huấn nghiệp vụ và bồi dưỡng lý luận

Thứ 5, 26/10/2023 | 15:47:39
4,891 lượt xem
Sáng ngày 26/10, 300 cán bộ là chủ tịch công đoàn cơ sở, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở huyện Hưng Hà tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ và bồi dưỡng lý luận chính trị.

Các học viên tham gia lớp tập huấn.

Nội dung tập huấn gồm các chuyên đề: Quán triệt tinh thần Nghị quyết 06-NQ/TU “Về xây dựng đội ngũ công nhân lao động tỉnh Thái Bình đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; một số nội dung Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Bình lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đây là những kiến thức quan trọng nhằm trang bị kỹ năng, nghiệp vụ và cung cấp những kiến thức về tổ chức, nguyên tắc, phương pháp hoạt động của công đoàn để các học viên vận dụng vào thực tiễn hoạt động công đoàn cơ sở; phát huy dân chủ ở cơ sở trong các cấp công đoàn, giúp cho cán bộ công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, đưa Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Bình lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2023-2028 vào cuộc sống.

Trúc Lành

(Đài TT-TH Hưng Hà)