Thứ 7, 09/12/2023, 13:07[GMT+7]

Liên đoàn Lao động huyện Vũ Thư: Quán triệt, phổ biến Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho cán bộ công đoàn

Thứ 6, 27/10/2023 | 16:49:31
5,301 lượt xem
Sáng ngày 27/10, Liên đoàn Lao động huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 10/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ công nhân lao động tỉnh Thái Bình đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cho hơn 200 cán bộ công đoàn chủ chốt của 153 công đoàn cơ sở.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu được quán triệt, phổ biến một số nội dung cơ bản của Nghị quyết số 06-NQ/TU: tình hình phát triển của đội ngũ công nhân lao động tỉnh Thái Bình; quan điểm, mục tiêu và tầm nhìn, một số nhiệm vụ và giải pháp xây dựng đội ngũ công nhân lao động trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới… Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được thông tin kết quả Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh quán triệt, phổ biến Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho các cán bộ công đoàn tham dự hội nghị.

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ công đoàn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng đội ngũ công nhân lao động tỉnh Thái Bình nói chung, huyện Vũ Thư nói riêng đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới. Qua đó phát huy vai trò chủ động, tích cực của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công nhân lao động, góp phần xây dựng đội ngũ công nhân lao động huyện Vũ Thư hiện đại, lớn mạnh.

Thu Hoài