Thứ 7, 09/12/2023, 18:45[GMT+7]

Công đoàn ngành giáo dục: Triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Thứ 4, 01/11/2023 | 16:37:17
3,161 lượt xem
Sáng ngày 1/11, Công đoàn ngành giáo dục tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ công nhân lao động tỉnh Thái Bình đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết Đại hội XXIV Công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh quán triệt các nghị quyết tại hội nghị.

Các đại biểu đã nghe lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh quán triệt, phổ biến một số nội dung cơ bản của Nghị quyết số 06-NQ/TU như: nguyên nhân và tình hình phát triển của đội ngũ công nhân lao động tỉnh Thái Bình; quan điểm, mục tiêu và tầm nhìn; một số nhiệm vụ và giải pháp xây dựng đội ngũ công nhân lao động trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới. Các đại biểu được thông tin về các chỉ tiêu phấn đấu của Công đoàn tỉnh như: tăng thêm 60.000 đoàn viên công đoàn trong nhiệm kỳ 2023 – 2028; 90% trở lên doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập được tổ chức công đoàn cơ sở…

Các đại biểu dự hội nghị.

Việc tổ chức quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XXIV Công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2023 – 2028 nhằm giúp đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở nắm bắt, hiểu sâu về quan điểm chỉ đạo của Đảng về đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn. Trên cơ sở đó, góp phần nâng cao năng lực, kỹ năng giúp đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở thực hiện tốt hơn chức trách, nhiệm vụ được giao, tham gia xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

                                                                        Đặng Anh