Thứ 3, 16/04/2024, 02:54[GMT+7]

Ký kết quy chế phối hợp hoạt động giữa Công đoàn ngành giáo dục với một số đơn vị

Thứ 6, 22/03/2024 | 17:22:24
5,783 lượt xem
Chiều ngày 22/3, Công đoàn ngành giáo dục tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp hoạt động giữa Công đoàn ngành và Sở Giáo dục và Đào tạo, liên đoàn lao động các huyện, thành phố giai đoạn 2023 - 2028.

Ký kết quy chế phối hợp hoạt động giữa Công đoàn ngành giáo dục và Sở Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, Công đoàn ngành giáo dục và Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tăng cường phối hợp các nội dung như: Soạn thảo và ban hành các văn bản có liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động; tham mưu về cơ chế chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động; chỉ đạo việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan quản lý giáo dục các cấp và các cơ sở giáo dục; kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật; giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và người lao động...

Công đoàn ngành giáo dục và liên đoàn lao động các huyện, thành phố sẽ phối hợp một số nội dung: chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động; công tác tổ chức cán bộ, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh…

Ký kết quy chế phối hợp hoạt động giữa Công đoàn ngành giáo dục và liên đoàn lao động các huyện, thành phố.

Việc xây dựng và ký kết quy chế phối hợp giữa Công đoàn ngành giáo dục và Sở Giáo dục và Đào tạo, liên đoàn lao động các huyện, thành phố nhằm phát huy hiệu quả vai trò của tổ chức công đoàn trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh trong quá trình triển khai nhiệm vụ đổi mới giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. 

Thu Hoài 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày