Thứ 3, 16/04/2024, 02:43[GMT+7]

Liên đoàn Lao động huyện Thái Thụy: Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:25:50
7,044 lượt xem
Sáng ngày 29/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thái Thụy tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở cho hơn 200 cán bộ làm công tác công đoàn trên địa bàn huyện.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Các đại biểu được lãnh đạo LĐLĐ tỉnh quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Trong đó nhấn mạnh một số vấn đề về: Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện; tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, trọng tâm là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Các đại biểu dự hội nghị. 

Thông qua hội nghị giúp cán bộ công đoàn cơ sở nắm bắt kịp thời, hiểu đúng, đầy đủ nội dung Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong thực hiện dân chủ cơ sở; nâng cao chất lượng hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hàng năm; bảo đảm thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đầy đủ, đúng quy định.

Nguyễn Thắm

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày