Thứ 7, 18/05/2024, 06:40[GMT+7]

Năm 2024, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu sử dụng khoảng 12.000 lao động

Thứ 2, 15/04/2024 | 17:37:58
6,210 lượt xem
Chiều ngày 15/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị kết nối, hợp tác đào tạo và cung ứng lao động cho doanh nghiệp tỉnh Thái Bình năm 2024.

Các đại biểu dự hội nghị.

Dân số của tỉnh Thái Bình hiện có khoảng trên 1,9 triệu người, lực lượng lao động trong độ tuổi khoảng 1,2 triệu người; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 75,7%. Trên địa bàn tỉnh có 25 cơ sở giáo dục nghề nghiệp; 1 khu kinh tế, 10 khu công nghiệp, 50 cụm công nghiệp với 11.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động, thu hút trên 720.000 lao động; bình quân hàng năm đào tạo nghề cho 35.000 lao động, tạo việc làm mới cho trên 34.000 lao động. Qua khảo sát năm 2024, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu sử dụng khoảng 12.000 lao động, trong đó lao động có trình độ cao đẳng là 3.200 người, trung cấp là 2.800 người, sơ cấp 4.000 người và 2.000 lao động phổ thông. Dự báo đến năm 2030, nhu cầu sử dụng tăng lên trên 82.000 lao động.

Hội nghị kết nối, hợp tác đào tạo và cung ứng lao động cho doanh nghiệp tỉnh Thái Bình là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện chương trình phối hợp giữa Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) và UBND tỉnh Thái Bình về tăng cường hợp tác đào tạo, cung ứng lao động cho các doanh nghiệp trên địa địa bàn tỉnh.

Trường Cao đẳng Nghề công nghiệp Hà Nội ký kết hợp đồng đào tạo, cung ứng lao động với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. 

Tại hội nghị, Trường Cao đẳng Nghề công nghiệp Hà Nội đã ký kết hợp đồng đào tạo, cung ứng lao động với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm tăng cường liên kết, hợp tác đào tạo, cung ứng lao động. Từ đó, góp phần thực hiện đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng đào tạo lao động, nhất là lao động chất lượng cao, có kỹ năng nghề, đáp ứng nhu cầu của người sử dụng lao động, phục vụ sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Trường Cao đẳng Nghề công nghiệp Hà Nội ký kết hợp đồng đào tạo, cung ứng lao động với một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Duy Tùng