Thứ 4, 22/05/2024, 15:20[GMT+7]

Chú trọng giải quyết việc làm cho người lao động

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:33:45
5,406 lượt xem
Giải quyết việc làm có vai trò quan trọng nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động và bảo đảm an sinh xã hội. Những tháng đầu năm 2024, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thực thi các quy định, chính sách về lĩnh vực này một cách hiệu quả.

Quý I/2024, toàn tỉnh có hơn 7.700 lao động có việc làm mới.

Ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Chúng tôi đã tích cực tổ chức các hội nghị đối thoại, tuyên truyền chính sách pháp luật lao động về việc làm, bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), an toàn vệ sinh lao động với cán bộ quản lý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tiếp nhận đăng ký, hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng nội quy lao động; đồng thời, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các quy định về chính sách tiền lương, tiền thưởng, chế độ BHXH, BHTN theo quy định của Bộ luật Lao động. Trong quý I/2024, toàn tỉnh có hơn 7.700 lao động có việc làm mới, trong đó làm việc tại địa phương 5.640 lao động, đi làm việc ở tỉnh ngoài 1.600 lao động và đi làm việc ở nước ngoài là 460 lao động. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiếp nhận và chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài của 55 đơn vị với 235 vị trí công việc. Cấp giấy phép lao động cho 199 lao động nước ngoài, trong đó cấp mới 153 lao động, cấp lại 19 lao động và gia hạn 27 lao động.

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình đã tăng cường tần suất phiên giao dịch việc làm và thực hiện đa dạng, linh hoạt hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động, nhất là những lao động đến đăng ký thất nghiệp để họ lựa chọn nghề nghiệp, việc làm tiếp tục tham gia thị trường lao động. 

Ông Lê Văn Côn, Giám đốc Trung tâm chia sẻ: 3 tháng đầu năm 2024, chúng tôi đã tổ chức tư vấn cho gần 16.000 người lao động, trong đó có 14.587 người lao động thất nghiệp lên báo cáo tình trạng tìm việc làm. Nhờ đó, nhiều lao động được giới thiệu việc làm mới. Chúng tôi cũng tư vấn, định hướng nghề nghiệp, việc làm trong và ngoài nước cho bộ đội, chiến sĩ công an nghĩa vụ xuất ngũ tại các huyện,  thành phố.

Những tháng đầu năm 2024, tình hình lao động, việc làm của người lao động trong khu vực doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của cuộc xung đột Nga - Ukraine và cạnh tranh thương mại của các nước lớn đã tác động đến kế hoạch sản xuất, kinh doanh của một số doanh nghiệp, việc làm và thu nhập của người lao động gặp khó khăn; ngoài ra, một số doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyên gia công sản phẩm may mặc khó khăn trong việc tuyển lao động, khan hiếm lao động cục bộ.

Ông Tăng Quốc Sử, Trưởng phòng Lao động việc làm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Xác định tạo việc làm cho người lao động là nhiệm vụ quan trọng nhằm ổn định thị trường lao động, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Lao động đến người sử dụng lao động và người lao động nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm tuân thủ pháp luật về chính sách lao động, việc làm; thường xuyên rà soát, cập nhật thông tin thị trường lao động, thực hiện linh hoạt các hình thức kết nối lao động, việc làm, tạo cầu nối giữa doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và người lao động để phối hợp trong tuyển dụng, đào tạo và sử dụng lao động vào làm việc trong các doanh nghiệp; đồng thời, đẩy mạnh mở rộng, hợp tác thị trường lao động nước ngoài, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp đến tuyển chọn lao động của tỉnh để cung ứng đi làm việc ở nước ngoài; thực hiện chính sách cho vay vốn hỗ trợ việc làm đối với người lao động, đặc biệt là những lao động thuộc hộ chính sách để họ có việc làm bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình tư vấn, giới thiệu việc làm cho bộ đội xuất ngũ.

Đỗ Hồng Anh