Thứ 3, 23/07/2024, 18:22[GMT+7]

Từ năm 2021 – 2023, toàn tỉnh tạo việc làm cho 100.700 lao động

Thứ 4, 12/06/2024 | 15:16:31
7,925 lượt xem
Sáng ngày 12/6, đồng chí Phạm Văn Nghiêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp của UBND tỉnh nghe Sở Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo tình hình thực hiện công tác lao động, người có công và xã hội giai đoạn 2021-2023 và 5 tháng đầu năm 2024.

Đồng chí Phạm Văn Nghiêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Từ năm 2021 đến 2023, toàn tỉnh đã tạo việc làm cho 100.700 lao động, trong đó tạo việc làm tại địa phương cho 73.160 người, lao động đi làm việc tại tỉnh ngoài 20.220 người, lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài 7.320 người. 5 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh đã tạo việc làm cho 15.400 lao động, thực hiện chính sách trợ cấp thất nghiệp cho 3.521 trường hợp.

Trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, từ năm 2021-2023, toàn tỉnh đã tuyển sinh, đào tạo được 109.050 người, trong đó trình độ cao đẳng 11.880 người, trung cấp 20.790 người, sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng  cho 76.380 người. 5 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh đã tuyển sinh, đào tạo được 9.645 người, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt khoảng 25,4%.

 Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phát biểu tại cuộc họp.

Việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người có công và thân nhân bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Việc tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và giải quyết chế độ chính sách cho người có công và thân nhân của người có công với cách mạng được thực hiện theo đúng quy trình, bảo đảm thời gian quy định.

Đại diện Phòng Lao động việc làm phát biểu thảo luận, đề xuất một số giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Hiện toàn tỉnh có 11.925 hộ nghèo, 12.587 hộ cận nghèo hộ. Bình quân mỗi năm, toàn tỉnh thực hiện chi trả trợ cấp xã hội cho trên 112.000 đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng với tổng kinh phí chi trả trên 700 tỷ đồng. Các hoạt động bảo vệ trẻ em, phòng ngừa, trợ giúp trẻ em được triển khai thực hiện hiệu quả; duy trì và thực hiện tốt công tác cai nghiện bắt buộc.

Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm nổi bật những kết quả đạt được; đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp khắc phục để thực hiện tốt hơn công tác lao động, người có công và xã hội trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phạm Văn Nghiêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị tập thể ban giám đốc và mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cần nâng cao trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ; giữ vững tinh thần thống nhất, đoàn kết, tuân thủ tốt quy chế làm việc. Phân công giao trách nhiệm cho từng đồng chí theo chức năng quyền hạn, rõ người, rõ việc, rõ nội dung, có báo cáo đánh giá kết quả thực hiện để đôn đốc, kiểm tra.

Chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cần đối chiếu lại những kết quả đã làm được, xác định rõ nguyên nhân còn vướng mắc từ đâu, đề ra giải pháp cụ thể và có tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh để thực hiện hiệu quả. Cần phối hợp tốt với các cấp, ngành có liên quan thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người dân.

Chuẩn bị tới dịp kỷ niệm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7), đồng chí đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các ngành, các địa phương tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả, có ý nghĩa để tri ân sự hy sinh to lớn của người có công với cách mạng.

Đồng chí yêu cầu ngành lao động – thương binh và xã hội tiếp tục nỗ lực, cố gắng, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ từ nay đến cuối năm và trong những năm tiếp theo.

                                                                      Hồng Anh