Thứ 7, 20/07/2024, 03:40[GMT+7]

Công đoàn huyện Hưng Hà: Tập trung phát triển đoàn viên và công đoàn cơ sở

Thứ 7, 22/06/2024 | 11:39:19
6,203 lượt xem
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác phát triển đoàn viên và công đoàn cơ sở, các cấp công đoàn huyện Hưng Hà đã và đang triển khai đa dạng các giải pháp, đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

Video: 220624-_Cong_doan_huyen_Hung_Ha.mp4?_t=1719031107

Thu Trang - Thanh Tùng