Thứ 5, 25/07/2024, 08:41[GMT+7]

Quý II: Thu nhập bình quân tháng của người lao động tăng 490 nghìn đồng so với cùng kỳ

Thứ 4, 03/07/2024 | 14:23:26
4,338 lượt xem
Theo Tổng cục Thống kê, lực lượng lao động, số người có việc làm quý II-2024 tăng so với quý trước và tăng so với cùng kỳ năm 2023. Lao động phi chính thức chiếm tỷ trọng lớn, khoảng hơn 3/5 tổng số lao động có việc làm của cả nước.

Thu nhập bình quân tháng của người lao động giảm so với quý trước nhưng tăng so với cùng kỳ năm 2023. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động tăng so với quý trước và giảm so với cùng kỳ năm 2023. Tình hình thất nghiệp của thanh niên từ 15-24 tuổi duy trì mức cao, tỷ lệ này tăng so với quý trước và cùng kỳ năm 2023. Tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động tăng so với quý trước và không thay đổi so với cùng kỳ năm 2023.

Đáng chú ý, xuất hiện một số thông tin tích cực liên quan đến thị trường lao động, có lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, lao động có việc làm quý II-2024 đạt hơn 51,4 triệu người, tăng 126,6 nghìn người, tương ứng tăng 0,25% so với quý trước và tăng 217,4 nghìn người, tương ứng tăng 0,42% so với cùng kỳ năm trước. Việt Nam vẫn đang trong thời kỳ cơ cấu dân số vàng với quy mô dân số trong độ tuổi lao động dồi dào và tăng hằng năm - đây là lợi thế để bổ sung lực lượng lao động.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2024, lao động có việc làm đạt 51,4 triệu người, tăng 195,7 nghìn người (tương ứng tăng 0,38%) so với 6 tháng đầu năm 2023.

Thu nhập bình quân tháng của người lao động quý II-2024 là 7,5 triệu đồng, tăng 490 nghìn đồng so với cùng kỳ. Thu nhập của lao động tăng lên ở hầu hết các ngành kinh tế so với cùng kỳ. Tính chung 6 tháng đầu năm 2024, thu nhập bình quân tháng của người lao động là 7,5 triệu đồng, tăng 7,4%, tương ứng tăng 519 nghìn đồng so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, chất lượng cung lao động vẫn còn bất cập, hạn chế, chưa đáp ứng thị trường lao động hiện đại, linh hoạt, bền vững và hội nhập (khoảng hơn 70% lao động chưa qua đào tạo từ sơ cấp trở lên). Thị trường lao động chưa có sự cải thiện nhiều về chất lượng khi số lao động phi chính thức làm các công việc bấp bênh, thiếu tính ổn định vẫn chiếm tỷ trọng lớn. Số lao động phi chính thức là 33,4 triệu người, tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức là 65%, tăng 0,2 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2023. Mặc dù tình hình kinh tế - xã hội đã khởi sắc hơn nhưng tỷ lệ lao động phi chính thức vẫn khá cao. Điều này cho thấy, thị trường lao động đã dần hồi phục nhưng chưa bền vững.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, cả nước có khoảng 1,06 triệu người thất nghiệp trong độ tuổi lao động, tăng 4,8 nghìn người so với cùng kỳ năm trước.

Theo hanoimoi.com.vn

  • Từ khóa