Thứ 4, 22/05/2024, 16:09[GMT+7]

Liên đoàn Lao động tỉnh học tập, quán triệt triển khai một số văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII

Thứ 2, 12/11/2018 | 15:23:29
2,918 lượt xem
Sáng ngày 12/11, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị cán bộ học tập, quán triệt triển khai các nghị quyết, kết luận, quy định, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII.

Tại hội nghị, các đại biểu là cán bộ, đảng viên, cán bộ công đoàn chuyên trách thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh, các công đoàn ngành, liên đoàn lao động các huyện, thành phố được lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai một số văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII: Nghị quyết số 29 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, Nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị về Chiến lược An ninh mạng quốc gia; Chỉ thị số 25 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030; Kết luận số 36 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; Quy định số 07 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm.

Đây là những văn bản quan trọng giúp cán bộ công đoàn các cấp nhận thức sâu sắc về mục tiêu, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từ đó triển khai có hiệu quả tại đơn vị góp phần nhanh chóng đưa tinh thần, nội dung nghị quyết sớm đi vào thực tế đời sống.

Nguyễn Cường