Thứ 4, 31/05/2023, 23:08[GMT+7]

Nâng cao chất lượng đại biểu HĐND tỉnh

Thứ 5, 09/12/2021 | 08:29:12
350 lượt xem
Chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh luôn gắn với năng lực, trách nhiệm của các đại biểu dân cử. Vì vậy, ngay năm đầu của nhiệm kỳ mới, HĐND tỉnh đã đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao trình độ, kỹ năng cho các đại biểu nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển của tỉnh, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của cử tri.

Các đại biểu HĐND tỉnh tham gia lớp bồi dưỡng trực tuyến tại điểm cầu Thái Bình.

 Đồng chí Nguyễn Xuân Khánh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết: Nhiệm kỳ 2021 - 2026, cử tri toàn tỉnh đã bầu đủ 62 đại biểu HĐND tỉnh, 96,8% đại biểu có trình độ đại học và trên đại học, cao hơn nhiệm kỳ trước. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các đại biểu HĐND tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng hoàn thiện kỹ năng, tích cực hoạt động, đổi mới phương pháp làm việc. Tại các kỳ họp, đa số đại biểu tích cực tham gia ý kiến, thảo luận các vấn đề, góp phần để HĐND tỉnh ban hành các quyết sách sát thực tiễn, phát huy hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong việc ban hành các nghị quyết về cơ chế, chính sách của tỉnh. Tuy nhiên, trên 66% đại biểu mới tham gia HĐND lần đầu và đa phần hoạt động kiêm nhiệm, vì vậy kinh nghiệm và thời gian dành cho hoạt động dân cử chưa nhiều. Để giúp các đại biểu, nhất là đại biểu tham gia HĐND lần đầu nhanh chóng nắm bắt, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, vừa qua, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Bộ Nội vụ mở 2 lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp tỉnh. Trong 3 ngày, các đại biểu được trang bị từ kiến thức chung về quản lý nhà nước, pháp luật, cơ cấu tổ chức chính quyền địa phương đến các kỹ năng: nghiên cứu tài liệu, thu thập thông tin, tiếp xúc và tham vấn ý kiến cử tri, giám sát, thảo luận, tranh luận, chất vấn, tiếp công dân, tham gia xây dựng, ban hành nghị quyết, thẩm tra nghị quyết, thẩm tra báo cáo, đề án, tờ trình... Đại biểu Vũ Thị Huyền, Trường THPT Nam Đông Quan (Đông Hưng) chia sẻ: Lần đầu tiên được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh tôi thấy rất vinh dự song cũng nhận thức rõ trọng trách lớn lao này bởi kinh nghiệm, kỹ năng hoạt động còn thiếu. Sau khi tham gia lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp tỉnh, tôi cũng như nhiều đại biểu không chỉ hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND trong hệ thống chính trị địa phương mà còn có thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm cả về lý luận và thực tiễn, đặc biệt là các kỹ năng cần thiết để áp dụng vào thực tiễn, thực hiện tốt vai trò, trọng trách của người đại biểu dân cử, trước hết là tham gia tích cực, hiệu quả vào các hoạt động của kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh. Cùng với đó, để giúp đại biểu có nguồn thông tin đa dạng, nhiều chiều, chính xác, nhanh nhất, khi tham gia phát biểu, thảo luận đúng, trúng, có chất lượng, phản biện vấn đề có cơ sở khoa học, HĐND tỉnh đã kịp thời chuyển tải các văn bản liên quan đến tình hình kinh tế - xã hội, cơ chế, chính sách mới đến các đại biểu thông qua thư điện tử, mạng văn phòng, trang thông tin điện tử của Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

Ban Văn hóa- Xã hội, HĐND tỉnh khảo sát thực tế khu cách ly tập trung đặt tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công (xã Đông Minh, huyện Tiền Hải). 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, bản thân mỗi đại biểu HĐND cũng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhận thức đầy đủ, xác định rõ trách nhiệm trước cử tri, nhân dân trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ người đại biểu của dân; đồng thời, phải tự học hỏi nâng cao trình độ, trau dồi kiến thức, đầu tư nghiên cứu và dành thời gian thỏa đáng cho hoạt động của HĐND. Trong hoạt động cần chủ động tiếp cận các vấn đề được cử tri và nhân dân quan tâm, nghiên cứu chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, quy định của địa phương, sâu sát với cơ sở nắm tình hình thực tế, trên cơ sở đó tham gia hiệu quả vào công tác giám sát, thẩm tra, thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng tại các kỳ họp của HĐND tỉnh. Theo đồng chí Tô Quý Bôn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Tiền Hải: Các đại biểu cần chủ động sắp xếp công việc tham gia đầy đủ các hội nghị tiếp xúc cử tri, đồng thời thường xuyên đi cơ sở, tăng cường đối thoại và tiếp xúc với cử tri để nắm bắt thông tin, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân, phát hiện những bất cập, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, nghị quyết của HĐND tỉnh, từ đó có những đề xuất, giải pháp, kiến nghị phù hợp mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thường trực HĐND tỉnh đã xây dựng quy chế hoạt động của HĐND, quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, trong đó có quy định cụ thể về trách nhiệm của đại biểu trong các hoạt động của HĐND. Hàng năm, mỗi đại biểu HĐND phải báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ với cử tri nơi mình được bầu. Đây là cơ sở quan trọng phát huy quyền giám sát của nhân dân đối với đại biểu dân cử, buộc mỗi đại biểu không ngừng hoàn thiện mình, nỗ lực phấn đấu vươn lên đáp ứng sự mong đợi của cử tri, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thu Hiền

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày